RSS

Golwg360

MwyCau 

Dydd Sul, Ionawr 1 2017

Mererid Hopwood: Nes Draw

5:30yh | Celf | Caerfyrddin, Llanelli

Arddangosfa yn cyfuno barddoniaeth a chelfyddyd weledol wrth i aelodau'r oriel lunio gwaith celf yn ymateb i gasgliad o gerddi'r bardd, gyda throsiadau Saeneg o'r cerddi gan Tim ap Hywel.

Stephen Kingston: Gwawrio

10:00yb | Celf | Caernarfon, Bangor

Mae gwreiddiau'r arddangosfa yn nigwyddiadau Tryweryn a thrychineb Aberfan, a'r gwaith yn symud o'r gorffennol at y dyfodol, gyda darluniau o bobol Caernarfon yn cynnal y gwaith.

Detholiad y Nadolig

10:00yb | Celf

Cyfle i weld detholiad o waith gan artistiaid Cymreig sy'n creu darnau at y Nadolig, gan gynnwys gwaith Ian Phillips, Luned Rhys Parri ac Elin Sian Blake.

Arddangosfa: ‘Hydref Du’

9:30yb | Celf | Aberystwyth, Tregaron

Dros yr hanner can mlynedd diwethaf mae pobl o bedwar ban byd wedi bod yn cofio trychineb Aberfan trwy lenyddiaeth, celf, cerddoriaeth a ffilm. Yn yr addangosfa hon byddwn yn edrych ar y drychineb ei hun a'r ymateb iddi, ac yn coffáu o'r newydd.

Arddangosfa Aberfan – Y Dyddiau Du

9:30yb | Celf | Aberystwyth, Tregaron

Cyfle i weld casgliad o ffotograffau gan I. C. Rapoport sy'n coffáu trychineb Aberfan ac yn cofnodi ymdrechion y trigolion i ddygymod â bywyd wedi'r drychineb.

Arddangosfa Antur ar Bob Tudalen

Taith | Aberystwyth, Tregaron

Arddangosfa fydd yn edrych ar antur mewn llenyddiaeth Gymraeg ac Eingl-Gymreig o ddechreuadau cynnar llenyddiaeth hyd at heddiw. Trwy edrych ar ac arddangos gwaith amrywiaeth o awduron gobeithiwn ysgogi atgofion melys o straeon plentyndod ac annog ymwelwyr i fynd ar...