RSS

Golwg360

MwyCau 

Theatr

Mwgsi

Tachwedd 20, 2017 | Aberaeron, Llanbedr

Yn seiliedig ar stori wir, dyma ddrama creulon o onest, llawn hiwmor tywyll gan Manon Steffan Ros am yr enwogrwydd a’r unigrwydd o fod yn berson ifanc sy’n byw gyda chancr. "O’dd o’n mynd i fod yn epic. O’n i’n ferch 18 oed cyffredin. Stres Lefel A tu cefn i mi. O’n i’n barod am haf llawn rosé cyn cychwyn gradd nyrsio. "Yna bang! Dim ‘duty free, pis-yp a lliw haul i fi. Blwyddyn mwya shit eto." Mae'r cynhyrchiad wedi ei selio ar flog didwyll Megan Davies, oedd yn cofnodi ei phrofiad o ddygymod â thriniaeth cancr yn ddeunaw oed. www.franwen.com gwelwch llai Theatr Felinfach Dydd Llun Tachwedd 20 2017, 19:30 Archebwch eich tocynnau nawr.