RSS

Golwg360

MwyCau 

Llen

Taith Dafarndai Lenyddol

Chwefror 23, 2017 | Pwllheli, Porthmadog

Taith o amgylch rhai o dafarndai hynaf Pwllheli yng nghwmni Gwyneth Glyn a Twm Morys. Bydd ambell i stori, cân a cherdd ar hyd y daith a chyfle i dorri syched.