RSS

Golwg360

MwyCau 

Llen

Cwrs Cynganeddu

Ebrill 10, 2017

Am ganrifoedd roedd y grefft o farddoni yng Nghymru yn cael ei galw’n ‘gyfrinach y beirdd’. Ar y cwrs hwn bydd y tiwtoriaid yn rhannu cyfrinachau crefft y gynghanedd gyda’r mynychwyr boed yn ddechreuwyr llwyr neu’n ymarferwyr mwy profiadol. Bydd y grŵp yn rhannu’n ddau ddosbarth, ond bydd cyfleoedd i bawb fwynhau tasgau talwrn gyda’i gilydd yn ogystal â nosweithiau cymdeithasol yn wir ysbryd cynfeirdd Cymru.

Gŵyl Llên Plant Caerdydd

Mawrth 25, 2017

Ar ôl dathlu Dinas yr Annisgwyl anhygoel Dahl, mae Caerdydd yn edrych ymlaen at fwy o hwyl a llyfrau gwych. Gan ddathlu ein pumed flwyddyn yn 2017, bydd Gŵyl Llên Plant Caerdydd yn fwy ac yn well nag erioed! Mae'r ŵyl, a gynhelir dros ddau benwythnos, gyda digwyddiadau yn Gymraeg a Saesneg, yn dathlu'r llyfrau plant cyfoes gorau. Bydd awduron a dehonglwyr yn rhoi bywyd i'w geiriau a'u lluniau mewn lleoliadau eiconig ledled y ddinas.

Gweithdai ysgrifennu creadigol yn Wrecsam

Mawrth 16, 2017 | Wrecsam

Cwrs ysgrifennu creadigol Saesneg 8 wythnos yn llyfrgell Wrecsam. Cyfle i wella eich ysgrifennu creadigol (rhyddiaith, sgript neu ffeithiol-greadigol) wrth ysgrifennu, trafod a rhannu a chyfle i dderbyn adborth. Yn addas i ysgrifennwyr hen ac newydd. Dyddiadau: 16, 23, 30 Mawrth 6, 13, 20, 27 Ebrill

Sgriblo

Chwefror 18, 2017 | Caernarfon, Bangor

Sesiynau ysgrifennu misol ar gyfer plant 7 – 11 oed dan ofal Sian Northey. Nod y sesiynau yw annog plant i fwynhau ysgrifennu creadigol heb bwysau cwricwlwm nag athro! Cynhelir sesiynau’r tymor: 18.02.17 / 25.03.17 / 29.04.17 Cefnogir gan Llenyddiaeth Cymru.