RSS

Golwg360

MwyCau 

Cerdd

Ffair Recordiau a CDs

Mawrth 31, 2017 | Aberteifi, Castell Newydd Emlyn

Cyfle i brynu a gwerthu recordiau a CDs ail-law Cymraeg a rhyngwladol gan gynnwys rhai prin iawn!

Gŵyl Delynau Cymru 2017

Ebrill 12, 2017 | Caernarfon, Bangor

Cynhelir dosbarthiadau i delynorion o bob oed a chyrhaeddiad gan athrawon blaenllaw yn cynnwys Denise Kelly (Iwerddon) ac Elinor Bennett (Cymru). Cynhelir Cyngerdd yr Ŵyl nos Iau Ebrill 13eg a fydd yn cynnwys cerddoriaeth glasurol a thraddodiadol o Gymru ac Iwerddon. Bydd Gwenan Gibbard, Elinor Bennett a'i chyn ddisgyblion Elfair Grug Dyer a Rhiain Awel Dyer yn rhannu llwyfan gyda Denise Kelly a Chôr Telynau Conservatory Cerdd DIT, Dulyn i ddathlu'r delyn yn y ddwy wlad. Ceir mwy o fanylion am ddigwyddiadau'r Ŵyl, yn cynnwys darlith gan y Dr Sally Harper a Chystadleuaeth Ysgoloriaeth Nansi Richards ar y wefan.

Catrin Aur, Côrdydd a’u Ffrindiau

Gorffennaf 16, 2017 | Aberteifi, Castell Newydd Emlyn

Mae Theatr Mwldan a Chastell Aberteifi yn falch iawn o gyhoeddi y bydd Catrin Aur, Côrdydd a'u ffrindiau yn perfformio yng Nghastell Aberteifi ar Ddydd Sul 16ed Gorffennaf.