RSS

Golwg360

MwyCau 

Cerdd

Cyngerdd o dan ofal Bois y Gilfach

Ionawr 20, 2017 | Aberaeron, Llanbedr

Cyngerdd Plaid Cymru Cylch Aeron o dan ofal Bois y Gilfach.

Cyngerdd Gala Santes Dwynwen

Ionawr 27, 2017 | Caernarfon, Bangor

Cyngerdd Gala Santes Dwynwen gyda Llŷr Williams, Rhys Meirion a Shân Cothi.

FARA gyda Plu

Ionawr 27, 2017 | Caernarfon, Bangor

Yn rhan o FARA mae pedwar cerddor sy'n prysur wneud enwau iddyn nhw eu hunain yn sîn cerddoriaeth werin yr Alban. Gyda thair ffidil a phiano mae Jennifer Austin, Kristan Harvey, Jeana Leslie a Catriona Price yn cynhyrchu sŵn tanllyd, sydd â'i wreiddiau'n ddwfn yng ngherddoriaeth eu magwraeth yn ynysoedd Orkney. Ar ôl bod yn perfformio mewn gwyliau cerddorol ar hyd a lled Prydain gyda Karen Matheson, rhyddhawyd eu halbwm cyntaf 'Cross the Line' yn hydref 2016. Mae'r pedwar yn ffrindiau ers pan yn blant, ac mae eu cerddoriaeth yn gyforiog o draddodiadau hanesyddol ynysoedd Orkney. Mae'r caneuon yn cyfuno traddodiadau'r ffidil a'r piano i greu perfformiad cynhyrfus a bywiog. Brawd a dwy chwaer yw Elan, Marged a Gwilym Bowen Rhys, aelodau'r grŵp Plu, a ffurfiodd yn haf 2012. Maen nhw'n chwarae pop gwerin amgen ac mae harmoni agos 3 rhan yn elfen greiddiol o'u set amrywiol. Caniateir dod â diodydd i'r theatr yn ystod y digwyddiadau Cabaret anffurfiol hyn.

Côr Meibion Orffiws y Rhos yn Saith Seren

Ionawr 27, 2017 | Wrecsam

Cyngerdd i ddathlu pen-blwydd Saith Seren yn 5 oed.

Breuddwyd Roc a Rol

Ionawr 28, 2017

Cyflwyniad Adran Bro Taf o'r sioe gerdd 'Breuddwyd Roc a Rôl' yn seiliedig ar gerddoriaeth y band Edward H. Dafis. Sioe llawn cyffro, caneuon gwych, band arbennig a chast niferus talentog. Wedi llwyddiant ysgubol y sioe yn Eisteddfod y Fenni eleni bydd Adran Bro Taf yn ail greu'r egni a'r cyffro i gynulleidfa cylch Pontypridd. Cyfrannir elw'r noson i Bwyllgor Apêl Efail Isaf - Eisteddfod yr Urdd 2017.

Gŵyl Gerdd Bangor

Chwefror 18, 2017 | Caernarfon, Bangor

Bydd Gŵyl Gerdd Bangor yn gyfle i brofi croestoriad eang o'r gerddoriaeth ddiweddaraf a fydd yn canolbwyntio ar y them Pensaernïaeth a Thirwedd Trefol mewn nifer o arddulliau gwahanol a fydd yn archwilio lle a gofod eang, modern a mawreddog Pontio.