RSS

Golwg360

MwyCau 

Cerdd

Sesiwn Werin – Parêd Gŵyl Ddewi Aberystwyth

Mawrth 4, 2017 | Aberystwyth, Tregaron

Cynhelir sesiwn werin yn dilyn y Parêd Gŵyl Ddewi ar Ddydd Sadwrn, 4 Mawrth yn y Llew Du.

Psylence 2017

Mawrth 17, 2017

Cerdd byw a ffilmiau

Gŵyl Delynau Cymru 2017

Ebrill 12, 2017 | Caernarfon, Bangor

Cynhelir dosbarthiadau i delynorion o bob oed a chyrhaeddiad gan athrawon blaenllaw yn cynnwys Denise Kelly (Iwerddon) ac Elinor Bennett (Cymru). Cynhelir Cyngerdd yr Ŵyl nos Iau Ebrill 13eg a fydd yn cynnwys cerddoriaeth glasurol a thraddodiadol o Gymru ac Iwerddon. Bydd Gwenan Gibbard, Elinor Bennett a'i chyn ddisgyblion Elfair Grug Dyer a Rhiain Awel Dyer yn rhannu llwyfan gyda Denise Kelly a Chôr Telynau Conservatory Cerdd DIT, Dulyn i ddathlu'r delyn yn y ddwy wlad. Ceir mwy o fanylion am ddigwyddiadau'r Ŵyl, yn cynnwys darlith gan y Dr Sally Harper a Chystadleuaeth Ysgoloriaeth Nansi Richards ar y wefan.