RSS

Golwg360

MwyCau 

Celf

Gweithdy Ffotograffiaeth

Ebrill 20, 2017 | Aberystwyth, Tregaron

Gweithdy ymarferol dan arweiniad Scott Waby, Rheolwr Uned Digido’r Llyfrgell. Cyflwyniad i dechnegau ffotograffiaeth a chyfle i ymarfer, gan gymryd ysbrydoliaeth o adeilad y Llyfrgell (yn fewnol ac yn allanol). Mae croeso i’r plant ddefnyddio eu camera eu hunain – ond nid yn angenrheidiol, gan y bydd offer ar gael os oes angen. Nifer cyfyngedig o lefydd, felly anogir trefnu tocyn yn fuan.

Detholiad y Nadolig

Tachwedd 5, 2016

Cyfle i weld detholiad o waith gan artistiaid Cymreig sy'n creu darnau at y Nadolig, gan gynnwys gwaith Ian Phillips, Luned Rhys Parri ac Elin Sian Blake.