RSS

Golwg360

MwyCau 

Celf

Arddangosfa Oceans: Surface/Below

Mai 20, 2017

Mae’r ddau artist yn defnyddio mapiau amgylcheddol i ystyried pa effaith a gaiff llygredd plastig, pysgota ar raddfa ddiwydiannol a dirywiad cynefinoedd ar gefnforoedd y byd.

Arddangosfa: David Jones: Angels on Washing Lines

Mawrth 18, 2017 | Caerfyrddin, Llanelli

Mae David, sydd wedi’i ysbrydoli gan gelf werin, celf y cyrion, darluniadau a chelf fasnachol – ac sy’n defnyddio oes o arsylwi a thrysorfa o atgofion plentyndod – yn cyflwyno trysorau bywyd pob dydd ochr yn ochr â chipolwg ar yr hynod a’r rhyfeddol.

Prosiect cymunedol Atgofion o’r Golchdy

Mawrth 18, 2017 | Caerfyrddin, Llanelli

Bydd cyfranogwyr yn creu gwaith a fydd yn cael ei arddangos yn ffenestri siopau Stryd Y Brenin

Teithiau Tywys

Mawrth 11, 2017 | Caernarfon, Bangor

Cyfres o deithiau tywys o gasgliadau celf a serameg Prifysgol Bangor

Arddangosfa Ffotograffiaeth: Dr Pete Davies

Mawrth 4, 2017 | Aberystwyth, Tregaron

Arddangosfa ôl-syllol o bwys o ffotograffau yn rhychwantu 60 mlynedd, ynghyd â gwaith newydd sy’n amlygu diddordeb oes y ffotograffydd mewn agweddau penodol o’r byd o’n cwmpas. Llwydda i ddal ar gamera yn berffaith yr eiliadau a’r amgylchoedd cyffredin hynny yn ôl pob golwg a fyddai fel arall yn osgoi sylw heb gael eu gweld gan lygad sympathetig. *** Mynediad am ddim. ***

Detholiad y Nadolig

Tachwedd 5, 2016

Cyfle i weld detholiad o waith gan artistiaid Cymreig sy'n creu darnau at y Nadolig, gan gynnwys gwaith Ian Phillips, Luned Rhys Parri ac Elin Sian Blake.