RSS

Golwg360

MwyCau 

Celf

Chloe Holt

Ionawr 25, 2017

Mae'r artist a gafodd ei magu yn Swydd Gaer ac sy'n byw ac yn gweithio yn Harrogate, yn chwilio am hen fowlenni wed'u cracio ac yn eu paentio yn ei stiwdio gan fanylu ar y brychau o dan y golau. Mae ei darluniau o'r môr yn llawn symud a sŵn. Mae arddangosfa Gymysg y Gaeaf yn digwydd ar yr un pryd gyda gwaith newydd gan artistiaid yr oriel sy'n cynnwys Luned Rhys Parri, Mihangel Jones, Colin See Paynton.

Gweithdy Ffotograffiaeth

Ebrill 20, 2017 | Aberystwyth, Tregaron

Gweithdy ymarferol dan arweiniad Scott Waby, Rheolwr Uned Digido’r Llyfrgell. Cyflwyniad i dechnegau ffotograffiaeth a chyfle i ymarfer, gan gymryd ysbrydoliaeth o adeilad y Llyfrgell (yn fewnol ac yn allanol). Mae croeso i’r plant ddefnyddio eu camera eu hunain – ond nid yn angenrheidiol, gan y bydd offer ar gael os oes angen. Nifer cyfyngedig o lefydd, felly anogir trefnu tocyn yn fuan.

Oliver Gaiger a Meirion Ginsberg

Ionawr 12, 2017

Dyma sioe gyntaf o waith Oliver Gaiger o Aberteifi yn y gogledd, artist a aned yn Uganda ond sydd wedi byw mewn sawl lle o Papua Guinea Newydd i Gernyw cyn ymgartrefu yn Sir Aberteifi. Mae symbolau natur a dyn y gwledydd hynny ar ei waith.

Detholiad y Nadolig

Tachwedd 5, 2016

Cyfle i weld detholiad o waith gan artistiaid Cymreig sy'n creu darnau at y Nadolig, gan gynnwys gwaith Ian Phillips, Luned Rhys Parri ac Elin Sian Blake.