RSS

Golwg360

MwyCau 

Arall

Gorymdaith Genedlaethol Gŵyl Dewi 2017

Mawrth 1, 2017 | Caerdydd

Gorymdaith Genedlaethol Gŵyl Dewi (Caerdydd) yw blaen-ddathliad dydd ein nawddsant - dewch i godi baneri Cymru a Dewi, i ganu, dawnsio, gyd-gerdded neu wylio. An-filwrol ac amhleidiol, agored i bob cymuned a grŵp ethnig yng Nghymru. Rydym o hyd yn chwilio am bartneriaid, noddwyr a chefnogwyr. Mae angen grwpiau cerddorol, dawnsio ac ysgolion - cyfle ichi ennill enw da yn sylw cyfryngau'r byd a meithrin perthynas â'r cyhoedd mewn achos da, llawn hwyl a balchder. Rhaid i grwpiau gofrestru ymlaen llaw.

YFORY

Mawrth 1, 2017

Creisis personol, creisis gwleidyddol. Erbyn yfory bydd y byd wedi newid… Theatr Bara Caws yn cyflwyno YFORY, drama newydd gan Siôn Eirian. Cast: Aled Bidder, Rhodri Evan, Caryl Morgan, Dewi Rhys Williams Cyfarwyddo: Betsan Llwyd "Wy’n gwbod bo ti’n diall. Pam ma’ rhaid fi neud hyn…” Creisis personol, creisis gwleidyddol, erbyn yfory bydd y byd wedi newid… Ym myd gwleidyddiaeth gall argyfwng annisgwyl fod yn gyfle i drio rhywbeth gwahanol na ellid ei ystyried dan amgylchiadau arferol, ac yn dilyn lecsiwn 2016 mae’n greisis yn y Cynulliad. Mae Gwyn Davies, arweinydd newydd Plaid Cymru, a’i bartner hudolus, Ellie, am fanteisio ar chwalfa’r hen drefn. Ond un noson dyngedfennol, daw dau ymwelydd i’r fflat yn y Bae, a’r ddau’n fygythiad annisgwyl i ddyfodol gwleidyddol a phersonol Gwyn ac Ellie.

Psylence 2017

Mawrth 17, 2017

Cerdd byw a ffilmiau