RSS

Golwg360

MwyCau 

Arall

Cyngerdd Gala Santes Dwynwen

Ionawr 27, 2017 | Caernarfon, Bangor

Cyngerdd Gala Santes Dwynwen gyda Llŷr Williams, Rhys Meirion a Shân Cothi.

Breuddwyd Roc a Rol

Ionawr 28, 2017

Cyflwyniad Adran Bro Taf o'r sioe gerdd 'Breuddwyd Roc a Rôl' yn seiliedig ar gerddoriaeth y band Edward H. Dafis. Sioe llawn cyffro, caneuon gwych, band arbennig a chast niferus talentog. Wedi llwyddiant ysgubol y sioe yn Eisteddfod y Fenni eleni bydd Adran Bro Taf yn ail greu'r egni a'r cyffro i gynulleidfa cylch Pontypridd. Cyfrannir elw'r noson i Bwyllgor Apêl Efail Isaf - Eisteddfod yr Urdd 2017.

‘Camu Mewn i’r Tŵr’

Ionawr 30, 2017 | Caernarfon, Bangor

Yn dilyn llwyddiant digwyddiad Dod â Siwan yn Fyw, lle'r oedd panel o arbenigwyr yn trafod drama Siwan gan Saunders Lewis ar gyfer myfyrwyr Lefel A, bydd BLAS yn cynnal digwyddiad tebyg yn trafod drama arloesol Gwenlyn Parry, Y Tŵr. Drama oedd Y Tŵr a gomisiynwyd ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd yn 1978 a chaiff ei hystyried yn un o'r gweithiau drama pwysicaf yn y Gymraeg ac yn rhan o gorff o waith o bwys gan y dramodydd genedigol o Ddeiniolen. Ar y panel bydd Maureen Rhys a John Ogwen, a ymddangosodd yn y cynhyrchiad gwreiddiol, Steffan Donnelly o gwmni theatr Invertigo a Gwyneth Glyn, awdur y libretto ar gyfer opera newydd yn seiliedig ar Y Tŵr. Mae'r digwyddiad yn benodol ar gyfer myfyrwyr Lefel A a myfyrwyr gradd sy'n astudio'r ddrama, ond mae croeso i bawb.

Gorymdaith Genedlaethol Gŵyl Dewi 2017

Mawrth 1, 2017 | Caerdydd

Gorymdaith Genedlaethol Gŵyl Dewi (Caerdydd) yw blaen-ddathliad dydd ein nawddsant - dewch i godi baneri Cymru a Dewi, i ganu, dawnsio, gyd-gerdded neu wylio. An-filwrol ac amhleidiol, agored i bob cymuned a grŵp ethnig yng Nghymru. Rydym o hyd yn chwilio am bartneriaid, noddwyr a chefnogwyr. Mae angen grwpiau cerddorol, dawnsio ac ysgolion - cyfle ichi ennill enw da yn sylw cyfryngau'r byd a meithrin perthynas â'r cyhoedd mewn achos da, llawn hwyl a balchder. Rhaid i grwpiau gofrestru ymlaen llaw.