RSS

Golwg360

MwyCau 

Arall

Noson o Adloniant: Phil Evans a’i Ffrindiau

Hydref 14, 2017 | Aberaeron, Llanbedr

Dewch i Theatr Felinfach am noson hwyliog o chwerthin a chanu yng nghwmni'r swynwr o Solafch Meic Stevens a'r comedïwyr Phil Evans, Gary Slaymaker ac Aled Richards. Bydd y cerddor chwedlonol, Meic Stevens, yn perfformio detholiad o'i ganeuon poblogaidd. Hefyd, bydd gwledd o gomedi gyda Phil Evans, un o gomedïwyr mwyaf adnabyddus a phoblogaidd Cymru, Gary Slaymaker, y digrifwr deifiol o Gwmann, ac Aled Richards sy'n prysur gwneud enw i'w hun yn y sîn gomedi. Peidiwch â cholli'r cyfle - archebwch eich tocynnau nawr! (16 +)

Mwgsi

Tachwedd 20, 2017 | Aberaeron, Llanbedr

Yn seiliedig ar stori wir, dyma ddrama creulon o onest, llawn hiwmor tywyll gan Manon Steffan Ros am yr enwogrwydd a’r unigrwydd o fod yn berson ifanc sy’n byw gyda chancr. "O’dd o’n mynd i fod yn epic. O’n i’n ferch 18 oed cyffredin. Stres Lefel A tu cefn i mi. O’n i’n barod am haf llawn rosé cyn cychwyn gradd nyrsio. "Yna bang! Dim ‘duty free, pis-yp a lliw haul i fi. Blwyddyn mwya shit eto." Mae'r cynhyrchiad wedi ei selio ar flog didwyll Megan Davies, oedd yn cofnodi ei phrofiad o ddygymod â thriniaeth cancr yn ddeunaw oed. www.franwen.com gwelwch llai Theatr Felinfach Dydd Llun Tachwedd 20 2017, 19:30 Archebwch eich tocynnau nawr.