RSS

Golwg360

MwyCau 

Caernarfon, Bangor

Gŵyl Delynau Cymru 2017

Ebrill 12, 2017 | Cerdd

Cynhelir dosbarthiadau i delynorion o bob oed a chyrhaeddiad gan athrawon blaenllaw yn cynnwys Denise Kelly (Iwerddon) ac Elinor Bennett (Cymru). Cynhelir Cyngerdd yr Ŵyl nos Iau Ebrill 13eg a fydd yn cynnwys cerddoriaeth glasurol a thraddodiadol o Gymru ac Iwerddon. Bydd Gwenan Gibbard, Elinor Bennett a'i chyn ddisgyblion Elfair Grug Dyer a Rhiain Awel Dyer yn rhannu llwyfan gyda Denise Kelly a Chôr Telynau Conservatory Cerdd DIT, Dulyn i ddathlu'r delyn yn y ddwy wlad. Ceir mwy o fanylion am ddigwyddiadau'r Ŵyl, yn cynnwys darlith gan y Dr Sally Harper a Chystadleuaeth Ysgoloriaeth Nansi Richards ar y wefan.

Gig Neuadd y Farchnad, Caernarfon

Ebrill 17, 2017 | Gigs

Noson yng nghwmni Calfari, Fleur De Lys + Chwalfa

Teithiau Tywys

Mawrth 11, 2017 | Celf

Cyfres o deithiau tywys o gasgliadau celf a serameg Prifysgol Bangor

Sgriblo

Chwefror 18, 2017 | Llen

Sesiynau ysgrifennu misol ar gyfer plant 7 – 11 oed dan ofal Sian Northey. Nod y sesiynau yw annog plant i fwynhau ysgrifennu creadigol heb bwysau cwricwlwm nag athro! Cynhelir sesiynau’r tymor: 18.02.17 / 25.03.17 / 29.04.17 Cefnogir gan Llenyddiaeth Cymru.