RSS

Golwg360

MwyCau 

Caerdydd

Gorymdaith Genedlaethol Gŵyl Dewi 2017

Mawrth 1, 2017 | Arall

Gorymdaith Genedlaethol Gŵyl Dewi (Caerdydd) yw blaen-ddathliad dydd ein nawddsant - dewch i godi baneri Cymru a Dewi, i ganu, dawnsio, gyd-gerdded neu wylio. An-filwrol ac amhleidiol, agored i bob cymuned a grŵp ethnig yng Nghymru. Rydym o hyd yn chwilio am bartneriaid, noddwyr a chefnogwyr. Mae angen grwpiau cerddorol, dawnsio ac ysgolion - cyfle ichi ennill enw da yn sylw cyfryngau'r byd a meithrin perthynas â'r cyhoedd mewn achos da, llawn hwyl a balchder. Rhaid i grwpiau gofrestru ymlaen llaw.