RSS

Golwg360

MwyCau 

Aberystwyth, Tregaron

‘Beth yw ystyr achub iaith? Ystyriaethau sylfaenol’ gan Dr Richard Glyn Roberts

Chwefror 23, 2017 | Darlith neu sgwrs

Bydd Dr Richard Glyn Roberts yn cyflwyno darlith yng Nghanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru, Aberystwyth, ddydd Iau, 23 Chwefror 2017 am 5 y. h. Testun y ddarlith fydd 'Beth yw ystyr achub iaith? Ystyriaethau sylfaenol'. Croeso cynnes i bawb.

Chwedlau’r Llan: Seintiau Cymru o Benfro i’r Fflint

Mawrth 1, 2017 | Darlith neu sgwrs

Ar Ddydd Gŵyl Dewi cofiwn y rhan sylfaenol a chwaraeodd moliant y seintiau yng nghymdeithas Cymru cyn y Diwygiad Protestannaidd. Bydd y sgwrs hon yn trafod testunau Cymraeg yr Oesoedd Canol ynglŷn â’r seintiau, ac yn archwilio’r cysylltiad cryf gyda llefydd ac ardaloedd penodol.

Sesiwn Werin – Parêd Gŵyl Ddewi Aberystwyth

Mawrth 4, 2017 | Cerdd

Cynhelir sesiwn werin yn dilyn y Parêd Gŵyl Ddewi ar Ddydd Sadwrn, 4 Mawrth yn y Llew Du.

Sgwrs Oriel: Chwedlau’r Seintiau

Mawrth 29, 2017 | Darlith neu sgwrs

Un o guraduron yr arddangosfa, Dr David Parsons, sy’n ein tywys o gwmpas yr oriel a’r arddangosfa

Gweithdy Ffotograffiaeth

Ebrill 20, 2017 | Celf

Gweithdy ymarferol dan arweiniad Scott Waby, Rheolwr Uned Digido’r Llyfrgell. Cyflwyniad i dechnegau ffotograffiaeth a chyfle i ymarfer, gan gymryd ysbrydoliaeth o adeilad y Llyfrgell (yn fewnol ac yn allanol). Mae croeso i’r plant ddefnyddio eu camera eu hunain – ond nid yn angenrheidiol, gan y bydd offer ar gael os oes angen. Nifer cyfyngedig o lefydd, felly anogir trefnu tocyn yn fuan.

Robert Vaughan a’i Lyfrgell

Ebrill 22, 2017 | Darlith neu sgwrs

A hithau’n 350 mlynedd ers marw’r hynafiaethydd Robert Vaughan (1591/2–1667) o Hengwrt, bydd Curadur Llawysgrifau’r Llyfrgell yn cloriannu bywyd a gwaith un o gymwynaswyr pennaf y genedl. Trysorau llawysgrifol Vaughan yw cynsail casgliad llawysgrifau Peniarth, a gydnabyddir bellach gan UNESCO fel un o bwys rhyngwladol. Bydd cyfle yn ystod y dydd i weld arddangosfa fechan o lawysgrifau perthnasol, a hynny yng nghwmni’r Curadur. Digwyddiad a drefnir gan Gyfeillion y Llyfrgell ar y cyd â Chymdeithas Hanes a Chofnodion Sir Feirionnydd.

Carto Cymru: Symposiwm Mapiau Cymru

Mai 12, 2017 | Darlith neu sgwrs

Diwrnod cyfan i drafod datblygiad mapio ystadau a'i werth i ddarlunio'r tirwedd hanesyddol. Cynhelir y digwyddiad mewn partneriaeth â Chomisiwn Brenhinol Henebion Cymru.

Ffair Hanes Teulu a Hanes Lleol

Mai 13, 2017 | Darlith neu sgwrs

Diwrnod llawn o sgyrsiau, cyflwyniadau a stondinau, a chyfle i siarad gydag arbenigwyr yn y maes. Diwrnod delfrydol i bawb sy'n ymddiddori ym mhob agwedd o Hanes Teulu a Hanes Lleol.