RSS

Golwg360

MwyCau 

Aberystwyth, Tregaron

Sgwrs Oriel: Chwedlau’r Seintiau

Mawrth 29, 2017 | Darlith neu sgwrs

Un o guraduron yr arddangosfa, Dr David Parsons, sy’n ein tywys o gwmpas yr oriel a’r arddangosfa

Padarn a Seintiau Cymru

Ebrill 1, 2017 | Darlith neu sgwrs

Prynhawn o sgyrsiau am Badarn Sant a seintiau Cymru, gan ddefnyddio tystiolaeth llenyddiaeth ganoloesol, enwau lleoedd a diwylliant gweledol. Mae'r digwyddiad yn cyd-ddigwydd â'r arddangosfa 'Chwedlau'r Seintiau' yn Llyfrgell Genedlaethol cymru.

Gweithdy Ffotograffiaeth

Ebrill 20, 2017 | Celf

Gweithdy ymarferol dan arweiniad Scott Waby, Rheolwr Uned Digido’r Llyfrgell. Cyflwyniad i dechnegau ffotograffiaeth a chyfle i ymarfer, gan gymryd ysbrydoliaeth o adeilad y Llyfrgell (yn fewnol ac yn allanol). Mae croeso i’r plant ddefnyddio eu camera eu hunain – ond nid yn angenrheidiol, gan y bydd offer ar gael os oes angen. Nifer cyfyngedig o lefydd, felly anogir trefnu tocyn yn fuan.

Robert Vaughan a’i Lyfrgell

Ebrill 22, 2017 | Darlith neu sgwrs

A hithau’n 350 mlynedd ers marw’r hynafiaethydd Robert Vaughan (1591/2–1667) o Hengwrt, bydd Curadur Llawysgrifau’r Llyfrgell yn cloriannu bywyd a gwaith un o gymwynaswyr pennaf y genedl. Trysorau llawysgrifol Vaughan yw cynsail casgliad llawysgrifau Peniarth, a gydnabyddir bellach gan UNESCO fel un o bwys rhyngwladol. Bydd cyfle yn ystod y dydd i weld arddangosfa fechan o lawysgrifau perthnasol, a hynny yng nghwmni’r Curadur. Digwyddiad a drefnir gan Gyfeillion y Llyfrgell ar y cyd â Chymdeithas Hanes a Chofnodion Sir Feirionnydd.

Darlith Goffa Syr Thomas Parry-Williams

Ebrill 26, 2017 | Darlith neu sgwrs

Bydd yr Athro Thomas Clancy yn traddodi Darlith Goffa Syr Thomas Parry-Williams yn Ystafell y Cyngor, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth, nos Fercher, 26 Ebrill 2017 am 5:30 y.h. Testun y ddarlith fydd "I, Not I': The Literary Self in Medieval Welsh Poetry'. Croeso cynnes i bawb.

Carto Cymru: Symposiwm Mapiau Cymru

Mai 12, 2017 | Darlith neu sgwrs

Diwrnod cyfan i drafod datblygiad mapio ystadau a'i werth i ddarlunio'r tirwedd hanesyddol. Cynhelir y digwyddiad mewn partneriaeth â Chomisiwn Brenhinol Henebion Cymru.

Ffair Hanes Teulu a Hanes Lleol

Mai 13, 2017 | Darlith neu sgwrs

Diwrnod llawn o sgyrsiau, cyflwyniadau a stondinau, a chyfle i siarad gydag arbenigwyr yn y maes. Diwrnod delfrydol i bawb sy'n ymddiddori ym mhob agwedd o Hanes Teulu a Hanes Lleol.

Arddangosfa Ffotograffiaeth: Dr Pete Davies

Mawrth 4, 2017 | Celf

Arddangosfa ôl-syllol o bwys o ffotograffau yn rhychwantu 60 mlynedd, ynghyd â gwaith newydd sy’n amlygu diddordeb oes y ffotograffydd mewn agweddau penodol o’r byd o’n cwmpas. Llwydda i ddal ar gamera yn berffaith yr eiliadau a’r amgylchoedd cyffredin hynny yn ôl pob golwg a fyddai fel arall yn osgoi sylw heb gael eu gweld gan lygad sympathetig. *** Mynediad am ddim. ***

Chwedlau’r Seintiau

Chwefror 18, 2017 | Arall

Arddangosfa o lawysgrifau canoloesol a modern cynnar sy'n ffynhonnell y llenyddiaeth 'Cwlt y Seintiau yng Nghymru' sydd wedi bod yn destun ymchwil dros y pedair blynedd ddiwethaf yng Nghanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru ac wedi canolbwyntio ar lenyddiaeth ganoloesol Gymraeg yn ymwneud â marwygu'r seintiau.