RSS

Golwg360

MwyCau 

Teithiau Tywys

Dyddiad ac Amser
Mawrth 11, 2017 11:00yb
Gorffen
Mai 6, 2017 1:30yh
Lleoliad
Prif Adeilad y Celfyddydau, Prifysgol Bangor
Ardal
Caernarfon, Bangor
Gwefan
http://www.bangor.ac.uk
Cyswllt
Prifysgol Bangor
Rhif Cyswllt / Swyddfa Docynnau
01248 353 368

Bydd teithiau tywys yn cael eu cynnal o gwmpas Casgliadau Celf a Serameg Prifysgol Bangor rhwng Chwefror a Mai. Y bwriad ydi codi ymwybyddiaeth o’r casgliadau pwysig yma, gyda’r uchafbwyntiau yn cynnwys murlun gan Edward Povey yn Neuadd Powis, celf a serameg yng Nghoridor Ystafell Cyngor y Brifysgol a chyfle i weld a dysgu am waith celf gan artistiaid enwog fel Kyffin Williams, Brenda Chamberlain, Peter Prendergast a Frederick William Hayes.

Yn ogystal a’r teithiau cyffredinol fydd yn cael eu cynnal yn Chwefror a Mai, bydd cyfle i fynychu teithiau gan dywyswyr gwadd arbenigol. Ym mis Mawrth bydd yr arlunydd Jeremy Yates yn arwain teithiau ar y pwnc ‘ y Celfyddyd o Roi’ gan ganolbwyntio ar rannau o’r casgliad. Ym mis Ebrill bydd David Roberts, cyn gofrestrydd y Brifysgol yn arwain teithiau ar ‘ “Cofadail Parhaol Bangor” : dyluniad a hanes Prif Adeilad y Brifysgol’.

Mae’r teithiau tywys yma yn rhan o ymgyrch ar y cyd gyda Chyngor Gwynedd sy’n bwriadu cynyddu mynediad i gasgliadau amgueddfeydd cudd y Brifysgol trwy’r prosiect ‘Ymgysylltu â Chasgliadau: Ehangu Mynediad at Dreftadaeth Gwynedd’ sydd wedi cael ei ariannu’n rhannol gan y Gronfa Treftadaeth Loteri. Bydd hyn yn rhoi cyfle i bobl lleol ac ymwelwyr i fwynhau a dysgu o’r creiriau sydd yn cael eu harddangos.

Cynhelir y teithiau tywys o fynedfa Prif Adeilad y Celfyddydau, Ffordd y Coleg, Bangor ar Sadyrnau 11 o Chwefror, 11 o Fawrth, 8 o Ebrill a 6 o Fai. Cynhelir teithiau yn Saesneg am 11.00yb-12.00yp ac yn Gymraeg 12:30yp-1:30yp ar y dyddiau yma.