RSS

Golwg360

MwyCau 

YFORY

Dyddiad ac Amser
Mawrth 1, 2017 5:00yh
Gorffen
Mawrth 25, 2017 10:00yh
Cyswllt
Carys Tudor
Rhif Cyswllt / Swyddfa Docynnau
01286 675 869

Creisis personol, creisis gwleidyddol. Erbyn yfory bydd y byd wedi newid…

Theatr Bara Caws yn cyflwyno YFORY, drama newydd gan Siôn Eirian.

Cast: Aled Bidder, Rhodri Evan, Caryl Morgan, Dewi Rhys Williams
Cyfarwyddo: Betsan Llwyd

“Wy’n gwbod bo ti’n diall. Pam ma’ rhaid fi neud hyn…”

Creisis personol, creisis gwleidyddol, erbyn yfory bydd y byd wedi newid… Ym myd gwleidyddiaeth gall argyfwng annisgwyl fod yn gyfle i drio rhywbeth gwahanol na ellid ei ystyried dan amgylchiadau arferol, ac yn dilyn lecsiwn 2016 mae’n greisis yn y Cynulliad. Mae Gwyn Davies, arweinydd newydd Plaid Cymru, a’i bartner hudolus, Ellie, am fanteisio ar chwalfa’r hen drefn. Ond un noson dyngedfennol, daw dau ymwelydd i’r fflat yn y Bae, a’r ddau’n fygythiad annisgwyl i ddyfodol gwleidyddol a phersonol Gwyn ac Ellie.

Canllaw oed: 14+
Bydd y sioe yn teithio i ganolfannau dros Gymru rhwng y 1af a’r 26ain o Fawrth ac mae modd prynu tocynnau’n uniongyrchol o’r canolfannau.
Bydd precis Saesneg ar gael ym mhob perfformiad.

Theatr y Sherman, Caerdydd:
01/03 – 7.30pm
02/03 – 7.30pm
03/03 – 7.30pm
shermantheatre.co.uk / 02920 646900

Theatr Mwldan, Aberteifi:
04/03 – 7.30pm
mwldan.co.uk / 01239 621200

Pontio, Bangor:
08/03 – 7.30pm
09/03 – 7.30pm
pontio.co.uk / 01248 382828

Theatr Colwyn, Bae Colwyn:
11/03 – 7.30pm
venuecymru.co.uk / 01492 577888 / 01492 872000

Canolfan y Celfyddydau, Aberystwyth:
14/03 – 7.30pm
aberystwythartscentre.co.uk / 01970 623232

Theatr Felinfach, Dyffryn Aeron:
15/03 – 7.30pm
theatrfelinfach.cymru / 01570 470697

Canolfan Celfyddydau, Pontardawe:
16/03 – 7.30pm
npttheatres.co.uk/pontardawe / 01792 863722

Y Ffwrnes, Llanelli:
17/03 – 7.15pm
theatrausirgar.co.uk / 08452 263510

Galeri, Caernarfon:
20/03 – 7.30pm
21/03 – 7.30pm
galericaernarfon.com / 01286 685222

Neuadd Dwyfor, Pwllheli:
22/03 – 7.30pm
01758 704888

Theatr Clwyd, Yr Wyddgrug:
23/03 – 7.45pm
24/03 – 7.45pm
theatrclwyd.com / 0845 3303565

Theatr Twm o’r Nant, Dinbych:
25/03 – 7.30pm
01745 812349 / 01745 813431

Edrychwn ymlaen at eich croesawu i un o’r perfformiadau!