RSS

Golwg360

MwyCau 

Wythnos Euskara Cymru

Dyddiad ac Amser
Ionawr 7, 2017 2:30yh
Gorffen
Ionawr 12, 2017 2:30yh
Lleoliad
MOMA Machynlleth, Y Tabernacl, Heol Penrallt, SY20 8AJ, Machynlleth
Cyswllt
MOMA Machynlleth
Rhif Cyswllt / Swyddfa Docynnau
01654 703355

Wythnos lawn dop yn dathlu iaith a diwylliant Gwlad y Basg a Chymru… drwy gyfrwng celf, ffilm, bwyd, barddoniaeth, trafodaethau a cherddoriaeth.