RSS

Golwg360

MwyCau 

Dydd Sadwrn, Chwefror 25 2017

Cyngerdd Gŵyl Dewi

6:45yh | Cerdd

Côr Meibion Maelgwn yn cynnal Cyngerdd Gŵyl Dewi Unawdwyr: Eleri Owen Edwards (Mezzo-soprano) Aled Edwards (Baritone) Cyfeilydd gwadd: Catherine Barnett

Ysgol Ymladd (Castell Caerdydd)

10:00yb | Digwyddiadau i'r teulu | Caerdydd

Dan hyfforddiant arbenigol The Warwick Warriors, dysgwch y technegau sydd ynghlwm wrth ymladd â chleddyfau yn llwyddiannus a dod yn farchog go iawn. - Ysgol Ymladd i Blant Bach (5-6 oed) - Ysgol Ymladd (10 oed a hŷn) - Ysgol Ymladd i Oedolion

Tapas Llŷn ac Arddangosfa

10:00yb | Arall

Tapas blasus ar gael yng Nghaffi'r Oriel. Mae 'Gwaddol', yr arddangosfa bresennol o waith artist ac athrawes leol, Elin Huws, ynghyd a rhai o'i chyn fyfyrwyr sydd wedi cwblhau graddau mewn celf, yn parhau tan Mawrth 19eg.

Chwedlau’r Seintiau

9:30yb | Arall | Aberystwyth, Tregaron

Arddangosfa o lawysgrifau canoloesol a modern cynnar sy'n ffynhonnell y llenyddiaeth 'Cwlt y Seintiau yng Nghymru' sydd wedi bod yn destun ymchwil dros y pedair blynedd ddiwethaf yng Nghanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru ac wedi canolbwyntio ar lenyddiaeth ganoloesol Gymraeg yn ymwneud â marwygu'r seintiau.

Detholiad y Nadolig

10:00yb | Celf

Cyfle i weld detholiad o waith gan artistiaid Cymreig sy'n creu darnau at y Nadolig, gan gynnwys gwaith Ian Phillips, Luned Rhys Parri ac Elin Sian Blake.