Stêc bîff dwyreiniol gyda phupur coch

Diweddarwyd  


Stecen cig eidion gyda phupur coch, chilli coch, sibwnsyn, sinsir ffres, a saws soy

3 llwy fwrdd olew

250g stêc (sirloin neu ffiled)

2 llwy de powdr Chinese five-spice halen a phupur du

½ leim

2 pupur coch wedi ei sleisio

1 chilli coch wedi ei dorri’n fân

4 sibwnsyn wedi eu sleisio’n fân

10cm sinsir ffres wedi ei dorri’n fân

7 llwy fwrdd saws soy

4 llwy de olew sesame

2 lwy fwrdd hadau sesame llwyth coriander ffres wedi ei falu

2 lwy fwrdd cennin syfi wedi eu torri’n fân

1.       Cynheswch y gradell nes yn boeth iawn. Rhwbiwch ychydig o’r olew, y 5 spice, a halen a phupur i’r stêc. Rhowch y stêcs ar y radell a’u coginio am 1-2 funud bob ochr. Yna’u tynu oddi ar y gwres, rhoi 1 llwy fwrdd o saws soy drostynt a 1 llwy de o olew sesame a sudd hanner leim, a’u cadw’n gynnes mewn popty ar wres isel.

2.       Cynheswch weddill yr olew mewn wok ac ychwanegu’r pupur coch, sinsir, chilli coch a’r sibwns a’u coginio am 1-2 funud. Ychwanegwch weddill y saws soy a’r olew sesame.

3.       Torrwch y stêc yn denau, a chadw’r sudd.

4.       Rhowch y llysiau ar y platiau, yna’r tafelli o stêc ar ben y llysiau a diferu’r sudd dros y cyfan, ac yna ychwanegwch yr hadau sesame, coriander a’r cennin syfi.

Straeon poblogaidd