RSS

Golwg360

MwyCau 

Guidolin yn haeddu mwy o amser

Cyhoeddwyd Medi 30, 2016 gan Pêl-droed.

Tagiau: Alun Rhys Chivers, CPD Abertawe, Franceso Guidolin


Francesco Guidolin
Gyda’r sïon am fwriad i ddiswyddo’r rheolwr yn dew, Alun Rhys Chivers sy’n cynghori Abertawe i ymbwyllo wrth …

Fel cefnogwr pêl-droed Abertawe, mae’n anodd peidio mynd i ramantu ynghylch pa mor bell mae’r clwb wedi dod dros y degawd diwethaf. Ond union ddeng mlynedd i’r penwythnos hwn, fe gollodd yr Elyrch i Notts Forest yn yr Adran Gyntaf.

Pan gafodd y clwb eu dyrchafu i’r Uwch Gynghrair yn 2011, roedd Leon Britton ymhlith yr ychydig chwaraewyr o 2006 oedd dal yn y garfan. Roedd e erbyn hynny’n cael ei ystyried yn un o’r mawrion yn hanes Abertawe ac yn un o’r enwau i’w gynnwys yn awtomatig yn y tîm.

Mae’n amlwg nad oedd y rheolwr presennol Francesco Guidolin wedi darllen y llyfrau hanes ar ôl cael ei benodi. Fe gyfaddefodd sawl wythnos yn ôl nad oedd e’n ymwybodol o bwysigrwydd y chwaraewr lleiaf – ond y dylanwad mwyaf – ar y cae. Mae e’n sylweddoli hynny bellach, ond a yw’n rhy hwyr i’r Eidalwr?

Mae Guidolin bellach yn ei ganfod ei hun mewn sefyllfa lle mae angen, o bosib, i Abertawe guro Lerpwl er mwyn iddo achub ei swydd. Pwy fuasai wedi meddwl hynny ddeng mlynedd yn ôl? Rhyfedd o fyd….

Ond mae deuoliaeth yma. Oes, mae angen canlyniad da yn erbyn Lerpwl. Does dim amau hynny. Ond mae’r union ffaith fod perchnogion yr Elyrch yn gallu defnyddio gêm yn erbyn Lerpwl i roi pwysau ar y rheolwr yn dyst i ba mor bell mae’r clwb wedi dod, a hefyd i’r canlyniadau da gafodd Abertawe yn erbyn prif glybiau’r Uwch Gynghrair dros y blynyddoedd.

Guidolin heb gael parch

Ond rhaid dweud cyn mynd dim pellach nad yw’r clwb wedi trin yr Eidalwr â pharch. Fe fu gan Huw Jenkins a’i griw enw da am ddewis rheolwyr dros y blynyddoedd. Ond does ganddyn nhw ddim cystal enw am drin eu rheolwyr yn y modd gorau posib. Does ond angen gofyn i Garry Monk a Michael Laudrup. Cafodd y naill ei ddiswyddo mewn sefyllfa debyg i Guidolin, ond roedd yntau hefyd yn un o fawrion y clwb ac roedd ei ddiswyddo’n cael ei ystyried gan rai yn weithred o fradychu arwr. Roedd yr honiad fod Laudrup wedi clywed am ei ddiswyddo ar y teledu yn waeth fyth.

Yn achos Guidolin, mae e’n parhau dan bwysau tra bod adroddiadau bod y cyfarwyddwyr eisoes wedi cynnal trafodaethau â Bob Bradley am y posibilrwydd o’i olynu. Fe fu adroddiadau dros gyfnod o ddiwrnodau hefyd fod Ryan Giggs ar ei ffordd i Abertawe.

Ond mae Guidolin yn mynnu ei fod yn canolbwyntio’n llwyr ar y tîm a sicrhau bod perfformiadau’n gwella ar y cae. Roedd yr arwyddion eisoes yno yn erbyn Man City yn y gynghrair yr wythnos diwethaf. Do, fe gawson nhw ganlyniad hynod siomedig. Ond doedd y sgôr yn sicr ddim yn adlewyrchu’r perfformiad. Roedd y gic o’r smotyn yn erbyn yr Elyrch yn benderfyniad amheus, â dweud y lleiaf, ac yn sicr yn drobwynt yn y gêm.

Fe ddywedais yn fy mlog yr wythnos diwethaf y byddai’n rhaid barnu Guidolin ar yr wythnos a fu. Wel, dyma fi’n gwneud hynny. Mae’n rhaid rhoi mwy o amser i’r Eidalwr tra bod y perfformiadau – os nad y canlyniadau – yn mynd i’r cyfeiriad cywir. Ar ôl y gêm yn erbyn Lerpwl, fe fydd gan Abertawe bron i bythefnos i bwyso a mesur y sefyllfa yn ystod y toriad am y gemau rhyngwladol.

Ond dydy pethau ddim ar fin gwella ryw lawer o ran y rhestr gemau i’r Elyrch. Arsenal yw eu gwrthwynebwyr nesaf – a hynny ar eu tomen eu hunain yn yr Emirates. Unwaith eto, fe fyddai’r clwb yn barnu ar sail gêm yn erbyn tîm mawr. Ar ôl hynny, Watford a Stoke sy ar y gorwel. Llawer tecach fyddai barnu ar sail gemau yn erbyn timau y dylai’r Elyrch fod yn eu curo – timau y mae’n rhaid iddyn nhw gipio pwyntiau oddi arnyn nhw er mwyn goroesi.

Un apêl olaf. Cofiwch Fedi 29, 2006. Tipyn bach o berspectif plis, gyfarwyddwyr. Pwyll piau hi.

Yr Elyrch nôl ar ôl egwyl

Cyhoeddwyd Medi 12, 2015 gan Pêl-droed.

Tagiau: CPD Abertawe


Dewi Alter
Dewi Alter sydd yn edrych ymlaen at gêm y penwythnos, wrth i’r Elyrch ddychwelyd o ddyletswydd rhyngwladol

Yn dilyn pedwaredd fuddugoliaeth Abertawe yn olynol yn erbyn Man United mae gobeithion yn uchel wythnos hon wrth i’r Elyrch wynebu Watford oddi cartref yn Vicarage Road.

Dangosodd Garry Monk yn erbyn Man United ei ddawn gyda thactegau a’i barodrwydd i newid y tîm lle bo angen, gydag Abertawe hefyd yn dangos eu bod nhw eisiau’r fuddugoliaeth fwy na’r gwrthwynebwyr. Rydym i gyd yn disgwyl gweld hynny eto dydd Sadwrn yn erbyn Watford.

Mae’r Elyrch wedi sgorio saith gôl hyd yn hyn, a phob un ohonynt yn dod naill ai gan Bafetimbi Gomis (4) neu Andre Ayew (3). Os ydyn ni am ennill penwythnos yma, bydd angen i’r ddau ddyn a ddaeth o Ffrainc am ddim, cofiwch, chwarae ar ei gorau yn erbyn Watford achos fe fyddan nhw’n barod amdanynt.

Enillodd Andre Ayew Chwaraewr y Mis ym mis Awst ar sail ei berfformiadau gwych yn erbyn timau fel Chelsea a Man United, ac yn haeddiannol iawn! Ond dylid nodi, cafodd Bafetimbi Gomis ei enwebu hefyd am y wobr, a gallai prif sgoriwr y gynghrair fod wedi cipio’r wobr hefyd.

Ond yn anffodus doedd hi ddim yn clean sweep i’r Cymry fis yma, gan i Garry Monk golli allan am Reolwr y Mis i Manuel Pellegrini am record berffaith Man City.

Gyda’r egwyl ryngwladol wedi dod i ben mae’r chwaraewyr wedi dod yn ôl at eu clybiau. Roedd sawl chwaraewr rhyngwladol o’r Elyrch ar ddyletswydd fel Ashley Williams, sydd yn parhau i droi pennau gyda’i amddiffyn cyson a gwych i’w dîm a’i wlad, gyda Monk yn dweud ei fod yn un o bedwar amddiffynnwr gorau’r Uwch Gynghrair.

Mae’n debyg bod Ki Sung Yueng wedi teithio 13,000 o filltiroedd i fod nôl yng ngharfan Abertawe yn erbyn Watford, ond ‘sa i’n siŵr os bydd e’n dechrau oherwydd hynny, er yr ymroddiad amlwg i’r tîm.

Mae’n rhaid i ni drafod Jonjo Shelvey. Wythnos hon dywedwyd ar Talksport ei fod yn well na Aaron Ramsey. Dim ots os cytunwch chi ai peidio, mae perfformiadau Shelvey wedi bod yn wych eleni. Chwaraeodd i’r un safon uchel yn erbyn San Marino hefyd. Mae Shelvey yn llawn haeddu cael ei ddewis dros Loegr ar y funud.

Dw i ddim yn gwybod beth i’w ddisgwyl o Watford penwythnos yma. Ar bapur dylai’r Elyrch ennill yn hawdd, yn enwedig gan ystyried eu record wych yn erbyn timau sydd newydd ddod i’r gynghrair. Ond dyw pêl-droed ddim yn cael ei chwarae ar bapur. Mae Watford yn hoffi cadw’r bêl ar y llawr a’i phasio, yn debyg iawn i ddynion Monk.

Mae hi’n anodd dewis un chwaraewr i gadw golwg arno’r penwythnos yma gan fod cymaint o chwaraewyr Abertawe wedi bod yn chwarae’n dda. Dwi’n methu edrych heibio Ayew fel dyn sy’n gallu ennill y gêm.

Dechrau addawol i Abertawe wrth iddyn nhw groesawu Man United

Cyhoeddwyd Awst 28, 2015 gan Pêl-droed.

Tagiau: CPD Abertawe


Dewi Alter
Dewi Alter sydd yn taro golwg ar dymor yr Elyrch hyd yn hyn, yn y cyntaf o’i flogiau am y tîm eleni i Golwg360

Gyfeillion, fy mhleser i yw blogio ar hanes dîm Abertawe eleni, a hynny ar ôl haf prysur i bawb.

Mae’r Elyrch wedi dechrau’r tymor yn dda iawn, gan gael pwynt yn erbyn Chelsea a churo Newcastle gan ddangos llawer o aeddfedrwydd. Rydyn ni wedi gweld chwaraewyr fel Andre Ayew a Jefferson Montero yn serennu, a Jonjo Shelvey yn gobeithio am gael ei ddewis i dîm Lloegr.

Ond doedd gêm y penwythnos diwethaf ddim mor gadarnhaol. Fe aeth y bois draw i ogledd ddwyrain Lloegr i herio Sunderland, ar ôl eu dechreuad kamikazïaidd nhw i’r tymor. Er na chafodd Abertawe’r canlyniad roedden nhw wedi dymuno amdano, does dim angen digalonni.

Mae’n wir, fe ddylai’r Elyrch fod wedi cael tri phwynt yn erbyn Sunderland, ac oni bai am ddwylo diogel Costel Pantilimon fe allan nhw’n hawdd fod wedi sgorio tair.

Ar bapur ac ar sail y perfformiad fe ddylen nhw fod wedi ennill. Dim ond dwy ergyd tuag at y gôl gafodd Sunderland o’i gymharu â naw gan fechgyn Garry Monk. Bu’r Elyrch yn anffodus, ond dyna yw natur pêl-droed.

Man United i ddod

Gyda pherfformiadau da gan Montero ac Ayew, fodd bynnag, mae gobaith y gall yr Elyrch wneud yn well y penwythnos yma.

Yng Nghwpan Capital One yr wythnos hon – cwpan sy’n llawn atgofion melys i’r cefnogwyr, wrth gwrs – dangosodd Abertawe bod dim ots pa dîm mae Garry Monk yn ei ddewis, fod y gallu ganddynt i ennill o hyd, gan guro Efrog o 3-0. Arwydd o dîm da.

Y tîm nesaf i’r Elyrch wynebu fydd Manchester United dydd Sul. Maen nhw’n dîm sydd heb golli tymor yma eto.

Serch hynny, dydi ‘clwb mwyaf y byd’ heb ymddangos yn rhy beryglus o flaen y gôl chwaith, gan sgorio ddwywaith yn unig yn y gynghrair hyd yn hyn.

Ond fe welon ni yng Nghynghrair y Pencampwyr bod y gallu gan chwaraewyr fel Memphis Depay a Wayne Rooney i sgorio ac ennill gemau ar ben eu hunain.

Mae pawb yn Abertawe’n gobeithio y bydd anlwc Man United o flaen y gôl yn parhau am wythnos arall, beth bynnag!

Pum peth i gadw llygad arno’r penwythnos hwn


Iolo Cheung
Iolo Cheung sydd yn bwrw golwg dros y penwythnos i ddod ar gyfer clybiau a phêl-droedwyr Cymru …

Efallai bod cyfnod y Nadolig yn amser i edrych nôl ar y flwyddyn a fu i’r rhan fwyaf ohonom ni.

Ond nid yn y byd pêl-droed – hwn ydi cyfnod prysura’r flwyddyn, ac felly mae’r sylw i gyd ar geisio casglu digon o bwyntiau dros yr wythnosau nesaf i fod mewn safle da yn y flwyddyn newydd.

Dyma bum peth i gadw llygad arnyn nhw’r penwythnos yma, os fyddwch chi’n gwisgo’ch sbectol ‘Gymraeg’.

Hammertime

Er bod Abertawe yn hedfan yn uchel yn yr Uwch Gynghrair ar hyn o bryd, mae goliau’n parhau yn broblem i’r Elyrch.

Maen nhw wedi bod yn dibynnu’n fawr ar Wilfried Bony yn ddiweddar, ac felly os nad ydi’r gŵr o Draeth Ifori yn tanio (ac mae o ffwrdd i Gwpan Cenhedloedd Affrica fis nesa’) mae goliau’n medru bod yn brin.


Mae Bony wedi bod yn ysgwyddo'r baich yn ddiweddar
Dim ond un gôl mae Gylfi Sigurdsson wedi sgorio yn ei pum gêm ddiwethaf (a chreu dim ond un hefyd), a doedd Wayne Routledge heb sgorio na chreu un mewn chwe gêm tan iddo rwydo yn erbyn QPR yr wythnos diwethaf.

Dim ond dwy gôl mae Nathan Dyer wedi’i greu ers mis Awst, a rhwng y pedwar ohonyn nhw dim ond creu dwy a sgorio dwy y mae Jonjo Shelvey, Jefferson Montero, Bafetimbi Gomis a Marvin Emnes wedi’i wneud drwy’r tymor.

Does gan Abertawe ddim gormod o gemau rhy heriol i ddod dros y mis nesaf, gan ddechrau gyda West Ham dydd Sul cyn wynebu Spurs, Hull, Aston Villa a Lerpwl.

Amser gwych i rai o’r chwaraewyr eraill ffeindio’u sgidiau sgorio, felly.

Slade eisiau anrheg Dolig cynnar

Go brin y byddech chi’n meddwl bod Caerdydd yn cael tymor go-lew ar hyn o bryd.


Mae un rheolwr eisoes wedi cael y sac, yr un newydd dal yn arbrofi gyda’i dîm, cytundeb un chwaraewr newydd gael ei ddiddymu, a’r cadeirydd yn y penawdau o hyd.

Dim ond wythnos diwethaf y llwyddodd y tîm i ennill oddi cartref am y tro cyntaf y tymor hwn hefyd.

Ond tymor go-lew maen nhw’n ei gael, serch hynny, dim ond dau bwynt o safleoedd y gemau ail gyfle.

Fe allan nhw godi i’r chwech uchaf gyda buddugoliaeth gartref yfory yn erbyn Rotherham, sydd yn 21ain yn y tabl a heb ennill mewn saith gêm.

Mae’r pedair gêm ar ôl hynny yn erbyn Bournemouth, Brentford, Charlton a Watford, sydd i gyd yn y deg uchaf, felly mi fysa Slade yn gwerthfawrogi anrheg Nadolig cynnar fory cyn rhediad heriol o gemau.

Malky wedi pwdu?

Mae’n deg dweud nad ydi Malky Mackay wedi sleifio mewn i’w swydd newydd gyda Wigan yn ddistaw.

Mae’r honiadau o hiliaeth yn parhau yn gwmwl uwch ei ben, ac ni wnaeth ei gadeirydd newydd Dave Whelan helpu’r sefyllfa o gwbl gyda sylwadau digon amheus ei hun – mae’r FA yn dal i ymchwilio i sylwadau’r ddau.


Emyr Huws
Ond gobeithio nad yw Mackay wedi pwdu â’r Cymry ar ôl ei brofiad yng Nghaerdydd – achos ers i’r Sgotyn gamu drwy ddrysau Stadiwm DW mae Emyr Huws wedi colli’i le yn y tîm.

Fe ddechreuodd y Cymro 13 o’r 17 gêm gynghrair o dan Uwe Rosler, gan fethu eraill oherwydd anafiadau, ond ers i Mackay gyrraedd mae Huws wedi treulio dwy gêm gyfan ar y fainc.

Does ganddo ddim yr opsiwn o symud nôl i Man City nawr petai’n parhau i beidio â chael ei ddewis, ar ôl penderfynu symud yn barhaol i Wigan yn yr haf.

Felly fe fydd yn rhaid gobeithio bod Mackay yn cael tro ar fyd, a dangos ffydd yn y seren ifanc oedd yn gyn-gapten ar dimau ieuenctid City.

Sam ar ei ffordd nôl


Sam Vokes
Dyw hi ddim yn debygol y bydd Sam Vokes yn ffit ar gyfer gêm Burnley yn erbyn QPR y penwythnos hwn, wrth iddo barhau i wella o anaf difrifol i’w ben-glin.

Ond y newyddion da ydi fod y Cymro bellach nôl ar y cae – a heb anghofio sut mae sgorio chwaith.

Mae’r ymosodwr eisoes wedi chwarae dwy gêm i ail dîm Burnley dros y pythefnos diwethaf, gan chwarae 45 munud a sgorio yn ei gêm gyntaf cyn cwblhau 70 munud a sgorio dwy yn ei ail.

Dydi ymosodwyr Burnley heb fod yn tanio yn ei absenoldeb – dim ond deg gôl maen nhw wedi sgorio drwy gydol y tymor yn y gynghrair a hynny’n bennaf diolch i Danny Ings, partner Vokes y llynedd.

Mae QPR wedi ildio 27 gôl y tymor hwn yn barod, mwy na neb yn y gynghrair, felly os ydi Burnley yn cael rhagor o och a gwae o flaen y gôl y penwythnos hwn, peidiwch â synnu o weld Vokes nôl mor fuan â phosib.

Cyfle i Lawrence?


Tom Lawrence
Pan wnaeth Tom Lawrence ei ymddangosiad cyntaf i Man United ar ddiwedd tymor diwethaf, roedd cefnogwyr Cymreig y Red Devils wrth eu bodd.

Siom felly oedd ei weld yn cael ei werthu i Gaerlŷr, gan olygu na fyddai’n cael cyfle i wneud argraff yn Old Trafford – ond o leia’ fydd o’n cael mwy o gemau fanno, meddai’r Cymry.

Wel, wedi tri mis a ddim hyd yn oed lle ar y fainc iddo unwaith yng Nghaerlŷr, ffwrdd a fo i Rotherham ar fenthyg.

Mae’n golygu y gallai dau Gymro fod ar y cae yn Stadiwm Dinas Caerdydd, a dim un ohonyn nhw’n chwarae i Gaerdydd (y llall ydi capten Rotherham, Craig Morgan).

Hynny ydi, os gaiff Lawrence gêm – mi fydd angen y cyfle arno i ddangos ei fod yn gallu sgorio goliau yn y Bencampwriaeth os oes ganddo unrhyw obaith o barhau i chwarae ar lefel uwch.

Darogan y tymor pêl-droed – pwy fydd yn cipio’r tlysau?

Cyhoeddwyd Awst 15, 2014 gan Pêl-droed.

Tagiau: CDP Wrecsam, CPD Abertawe, CPD Caerdydd, CPD Casnewydd


Pwy fydd yn cipio Cwpan Capital One a'r tlysau eraill eleni?
Fe fydd tymor Uwch Gynghrair Lloegr yn dechrau yn ôl y penwythnos yma, ac ar drothwy’r tymor newydd mae criw golwg360 wedi dod at ei gilydd i geisio darogan y flwyddyn i ddod.

Mae’r tymor eisoes wedi dechrau i rai o glybiau Cymru wrth gwrs gan gynnwys Caerdydd, Casnewydd a Wrecsam, ac fe fydd cic gyntaf Uwch Gynghrair Cymru y penwythnos nesaf.

Yn ogystal â hynny, fe fydd Cymru’n dechrau eu hymgyrch ragbrofol Ewro 2016 y tymor hwn gyda phedair gêm yn yr hydref.

Yn ymuno ag Owain Schiavone, Barry Chips a Iolo Cheung wrth edrych i mewn i’r belen grisial mae blogwyr pêl-droed golwg360, Rhys Hartley a Llywelyn Williams.

Enillwyr yr Uwch Gynghrair

Owain Schiavone: Mae Chelsea wedi mynd o gwmpas eu gwaith yn dawel bach dros yr haf ac wedi cryfhau tîm ddylai fod wedi ennill y gynghrair llynedd, felly tîm Mourinho i mi.

Barry Chips: Man Utd. Heb orfod ymdopi efo’r straen o chwarae yn Ewrop, bydd hogia Jar Jar Bincs (Lewi Van Gaal) – fel Lerpwl y tymor diwetha’ – yn elwa o Ewro-segura.

Iolo Cheung: Chelsea – maen nhw’n ddigon trefnus a soled yn amddiffynnol yn barod (gwaetha’r modd), a gydag ychwanegiad Costa a Drogba fe ddylwn nhw fod yn fwy o fygythiad eleni.

Rhys Hartley: Arsenal. Dwi newydd symud i fyw rownd gornel i’r maes ac mae ‘na ryw buzz o gwmpas y lle. Mae eu chwaraewyr newydd yn eu gwneud yn dîm cryf iawn yng nghanol y cae a bydd Ramsey yn serennu eto.

Llywelyn Williams: Lerpwl – wedi arwyddo chwaraewyr addawol iawn. Carfan gryf tu hwnt, ac wedi ail ddarganfod sut i ennill gemau ar yr amser cywir.

Enillwyr Cynghrair y Pencampwyr


A fydd Bale yn codi Cwpan Ewrop gyda Real unwaith eto?
OS:
Anodd gweld heibio Real Madrid a’r Galacticos diweddaraf, mae ganddyn nhw gasgliad anhygoel o chwaraewyr.

BC: Real Madrid fydd y tîm cynta’ i ddal eu gafael ar y tlws, gyda’u casgliad hollol boncyrs o ymosodwyr disglair – ond bydd angen Sami Khedira holliach i sicrhau balans.

IC: Bayern Munich – Dwi’n tybio y bydd Pep wedi dysgu o’r grasfa gawson nhw gan Real y llynedd, ac yn chwarae i gryfderau’r Almaenwyr enillodd Gwpan y Byd.

RH: Un anodd iawn. Anodd gweld heibio Real eto ar ôl arwyddo James Rodriguez ond dwi’n gweld cyfle am sioc yn y gystadleuaeth, felly PSG i’w hennill.

LW: Er bod Real Madrid wedi cael chwaraewyr o’r un safon, mae gen i deimlad mai blwyddyn Barcelona yw hi gyda Neymar, Suarez a Messi fyny yn ymosod.

Enillwyr Cwpan FA a Chwpan Capital One

OS: Dwi’n credu ei bod yn bryd i Man Utd ennill Cwpan yr FA, a dwi am fynd am Arsenal yng Nghwpan y Gynghrair.

BC: Everton Bobi Martinez a Stoke Sbarci Marci.

IC: Van Gaal i ennill rhywbeth yn ei dymor cyntaf gyda Man Utd, a Lerpwl hefyd yn cipio cwpan (gawn ni weld pwy gaiff pa un).

RH: Heb Ewrop, rhaid i Man Utd fynd amdani yn y cystadlaethau cenedlaethol a dwi ddim yn gweld nhw’n ennill y Prem felly nhw i gipio un ohonynt, ac Everton i fynd ag un.

LW: Cwpan FA yn mynd i Man Utd – mi wneith Van Gaal gael y gorau o’r chwaraewyr, yn enwedig mewn cwpanau. Spurs i gipio’r Capital One gyda’u rheolwr addawol Mauricio Pocchetino.

Prif Sgoriwr yr Uwch Gynghrair


Ai Wayne Rooney fydd yn cipio'r esgid aur y tymor hwn?
OS:
Mae’n dibynnu i raddau faint o anafiadau gaiff van Persie, ond mae Chelsea wedi arwyddo Diego Costa i sgorio goliau ac ar sail eu gemau cyfeillgar mi wneith y Sbaenwr hynny.

BC: Wayne Rooney wedi ei aildanio a’i ailddiffinio gan Jar Jar Van Gaal.

IC: Dwi’n disgwyl i Wayne Rooney lenwi’i sgidiau y tymor yma, a’i chipio hi oherwydd bod y timau mawr eraill yn tueddu i rannu’r goliau o gwmpas – van Persie ydi’r unig un arall fydd yn sgorio i Man U.

RH: Os all Sergio Aguero gadw’n iach i Man City yna mi fydd e’n sicr o fod lan yna.

LW: Didier Drogba – ar bapur, mi fydd Drogba’n rhan o garfan gryfach yn Chelsea y tymor hwn na fuodd o gynt. Disgwyl iddo gael y goliau gyda system Mourinho.

Y tri tîm aiff lawr

OS: Burnley, West Brom ac os na wnawn nhw ddechrau arwyddo chwaraewyr yn fuan iawn, Southampton.

BC: Y tri sy’n dod fyny… (Caerlŷr, Burnley a QPR)

IC: Burnley, West Brom ac Aston Villa – yr un ohonynt wedi cryfhau rhyw lawer dros yr haf, a fyswn i ddim yn synnu i weld rheolwyr y Baggies a Villa wedi mynd cyn diwedd y tymor.

RH: West Brom, heb gryfhau digon. Hull, pwysau’r Europa. Burnley, chwaraewyr ddim yn barod ar y lefel ucha’.

LW: QPR, Burnley, West Brom – ddim yn credu fod gan y tri tîm y nerth seicolegol na chorfforol i oroesi. Disgwyl i West Brom stryglo am bwyntiau, cael a chael fu hi’r tymor diwethaf.

Chwaraewr y Flwyddyn


A fydd Ramsey'n dathlu ar ddiwedd y tymor?
OS:
Os allith o gadw’n ffit, Aaron Ramsey i fod hyd yn oed yn well na llynedd (gobeithio!).

BC: Does gen i ddim syniad, ond gan ei fod o wedi brifo’r tymor diwetha’ ac ar dân i danio ar chwe silindr y tymor yma, dwi am fynd am Sergio Aguero.

IC: Pwy bynnag sydd yn sgorio’r mwyaf allan o Wayne Rooney neu Daniel Sturridge, gan bod Saeson yn tueddu i gael eu ffafrio yn y gwobrau diwedd tymor.

RH: Heb fod yn rhy biased, bydd Aaron Ramsey yn serennu yng nghanol y cae i Arsenal dim ond ei fod yn cadw’n iach.

LW: Bydd Cesc Fabregas yn cael tymor da i Chelsea eleni.

‘Signing’ y Tymor

OS: Mae Costa a Fabregas yn mynd i fod yn dda i Chelsea, a bydd Herrera’n gwneud gwahaniaeth mawr i Man Utd ond gall Alexis Sanchez weddnewid Arsenal.

BC: Jar Jar Van Gaal, sôn am chwa o awyr iach tawel-hyderus sy’ am fod yn Fistar ar sawl Mistar Mostyn draw tua’r Hen Draffordd …

IC: Dwi’n disgwyl y bydd Alexis Sanchez yn tanio i Arsenal, ac yn edrych ymlaen i weld sut wnaiff Remy Cabella yn Newcastle hefyd.

RH: Bojan Krkic i Stoke, dal yn ifanc a pwynt ‘da fe i’w brofi.

LW: Adam Lallana i Lerpwl. Mae gennai deimlad y bydd yn dysgu lot gan Gerrard ac yn ei gymryd o fewn heb fawr o drafferth.

Gorgyflawni


A fydd Andy King yn rhan o dîm Caerlŷr all synnu pawb?
OS:
Mae QPR a Chaerlŷr yn glybiau mawr sydd wedi eu dyrchafu, a dwi’n meddwl y caiff Harry Redknapp dymor da gyda chwaraewyr sy’n brofiadol yn yr Uwch Gynghrair.

BC: Bydd Arsenal yn mwynhau sawl buddugoliaeth yn erbyn y timau mawr y maen nhw wedi methu eu curo ers dyddiau Bobi Pires a Theri Henri …

IC: Fyswn i ddim yn synnu petai Caerlŷr yn gwneud debyg i Hull y llynedd, ac aros fyny’n gyfforddus ar y cynnig cyntaf.

RH: Mae’n edrych fel bod Caerlŷr wedi cryfhau digon er mwyn gwthio eu ffordd lan y tabl.

LW: Mae arwyddo Lukaku wedi bod yn allweddol i Everton. Mi fyddwn nhw’n gryf iawn o ran anelu am le yn Ewrop unwaith yn rhagor.

Tangyflawni

OS: O’i gymharu â’i llwyddiant llynedd, Southampton.

BC: Lerpwl – arwyddwyd gormod o chwaraewyr ‘addawol’ ar gyfer ‘y dyfodol’, ac mae’r ffaith eu bod nhw’n ystyried arwyddo Eto’o yn arwydd o banig ynghylch tarddiad y goliau angenrheidiol i wneud rhywbeth ohoni.

IC: Pawb yn disgwyl na gaiff Southampton dymor cystal, ond dw i ddim yn meddwl y bydd Man City mor dda eleni chwaith, er efallai y gwnawn nhw roi gwell cynnig ar bethau yn Ewrop y tro hwn.

RH: Ar ôl tymor mor dda llynedd ac wedi colli eu chwaraewyr gorau, bydd Southampton yn methu cadw y safon uchel ac yn wynebu brwydr ar y gwaelod.

LW: Efallai bod disgwyl i Man City nawr ennill y dwbl (h.y. Prem + Cwpan Ewrop), felly fe fyddwn nhw o dan lot o bwysau. Ac mae Yaya Toure yn mynd i’r African Nations Cup ym mis Ionawr.

Lle wnaiff Abertawe orffen


A fydd goliau Bony a Gomis i gadw Abertawe'n saff?
OS:
Dwi’n ofni bod y garfan wedi gwanhau rhywfaint, a’i bod yn debygol o fod yn dymor anodd i’r Elyrch, ond dylen nhw orffen yn 13eg neu 14eg yn y tabl.

BC: Mi fwyta i fy het os na orffenwn nhw yn uwch na Chaerdydd … BWM BWM!

IC: Poeni rhywfaint amdanyn nhw a dweud y gwir, ond dwi’n meddwl y gwnawn nhw ddigon i aros fyny – 15eg.

RH: Amser i Monk brofi ei hun a wedi arwyddo dau chwaraewr gwych (Gomis a Sigurdsson) ond yn poeni amdanyn nhw yn y cefn. Tymor tebyg i eleni yn poeni am gwympo am sbel ond yn ddiogel yng nghanol y tabl erbyn y diwedd. 13eg.

LW: 13eg. Ddim am roi’r byd ar dân dybiwn i, wedi cryfhau’r garfan, golwyr da, gan anelu am safle saff diflas, a hynny wnaiff ddigwydd. Ennill rhai, colli rhai.

Lle wnaiff Caerdydd orffen

OS: Y gemau ail gyfle, ond dim dyrchafiad eleni.

BC: Dim ffydd yng ngallu Ole ‘ges di’r ddawn’ Solskjaer i asio’r garfan yn ddigonol ar gyfer dyrchafiad awtomatig, ond mae o’n gweld y positif ym mhopeth – fel Bobi Martinez – felly croesi bysedd y daw llwyddiant yn y gemau ail gyfle.

IC: Carfan gryf ond ddim yn meddwl y byddwn nhw’n barod am y Bencampwriaeth – gemau ail gyfle a cholli yn fanno.

RH: Rhaid i Solskjaer ennill dyrchafiad eleni ar ôl gwario cymaint ym mis Ionawr ac yn yr haf. Ond dwi’n poeni am eu hamddiffyn hefyd sy’n edrych yn wan iawn a heb ei gryfhau. Jyst yn y gemau ail gyfle os ydyn nhw’n cryfhau ym mis Ionawr.

LW: Safle y gemau ail gyfle mae’n debyg. Mwy o gemau, llai o gefnogwyr, llai o hype amdanynt. Efallai y bydd y diffyg sylw o fantais, ond gall hefyd greu niwed os oes diffyg awch drostyn nhw i wneud yn dda.

Gobeithion Casnewydd a Wrecsam

OS: Dwi ddim yn gweld yr un o’r ddau dîm yn ennill dyrchafiad, ond yn cystadlu am y gemau ail gyfle.

BC: Tra’n dymuno’r gorau i holl glybiau Cymru, does gen i ddim syniad am eu gobeithion … ond o gael cip sydyn ar wefan y Dreigiau, rhaid dweud bod dyluniad eu crys yn hyfryd.

IC: Y ddau i orffen yn yr hanner uchaf, ond heb wir boeni’r safleoedd ail gyfle – gobeithio’n fawr bod Wrecsam yn fy mhrofi i’n anghywir, a bod Kevin Wilkin yn dangos beth mae’n galli’u wneud ar y lefel yna.

RH: Gobeithio na fydd y cae’n amharu ar dymor Casnewydd eto – tymor tebyg ond heb obeithion llynedd dwi’n gweld eleni. Dim byd i awgrymu fod Wrecsam yn gallu bygwth dyrchafiad, yn anffodus. Credu y bydd yn rhaid iddyn nhw edrych ar waelod y tabl ag ofn am ran helaeth o’r tymor gan bydd y gynghrair yn dynn.

LW: Casnewydd i orffen mewn safle saff yn League 2 (tua 11ed). Gemau ail gyfle ar y gorau i Wrecsam – mae’u dilyn nhw yn rhwystredig a stressful iawn!

Uwch Gynghrair Cymru


Y Seintiau Newydd - ffefrynnau eto am Uwch Gynghrair Cymru
OS:
Byddai’n braf gweld Aberystwyth a Bangor yn cystadlu tua’r brig, ond mae arna i ofn mai’r Seintiau Newydd eith a hi eto.

BC: Y clwb o Loegr efo’r cae smâl a’r gefnogaeth sâl … (Y Seintiau)

IC: Ras agos eto rhwng Airbus a’r Seintiau Newydd, ond dwi am ragweld sioc gydag Airbus yn ei chipio hi.

RH: Eto mae’r Seintiau Newydd yn edrych fel y byddwn nhw’n rhedeg i ffwrdd â’r gynghrair, â’u perfformiad da yn Ewrop yn cadarnhau hynny. Wedi dweud hynny, os gall Airbus fanteisio ar eu cae ffug newydd yna gallwn nhw fod yn fygythiad hefyd.

LW: Dwi am ddeud Rhyl. Tîm ar i fyny. Ond mae’r Seintiau Newydd wastad yn ffefrynnau cryf iawn.

Sut wnaiff Cymru ddechrau’r ymgyrch Ewro 2016

OS: Tair buddugoliaeth yn y tair gêm gyntaf (Andorra, Bosnia-Herzegovina a Cyprus), a dwy gêm gyfartal oddi cartref wedyn yn erbyn Gwlad Belg ac Israel. (11 pwynt)

BC: Dim rheswm yn y byd pam na allwn ni ennill tair a wynebu’r Beljans yn llawn hyder a fim … ond no wê fydda i’n mynd i Israel Awê. (o leiaf naw pwynt)

IC: Rhaid cael o leiaf chwe phwynt yn y bedair gyntaf – dwi’n gweld ni’n cael saith – mae’n rhaid trio curo Israel wedyn, ond byddai pwynt ddim yn ddiwedd y byd. (wyth pwynt)

RH: Rhaid i ni fynd i wlad Belg ar frig y tabl neu mae ennill y grŵp allan o’n gafael ni. Gwledd o goliau yn erbyn Andorra, pwynt yn erbyn Bosnia, a curo Cyprus. Os allen ni guro Bosnia cawn fynd i Frwsel heb gormod o bwysau a chipio pwynt, ond dwi’n gweld colled ym Mrwsel a gêm gyfartal yn Israel. (wyth pwynt)

LW: Andorra – ennill, Bosnia – cyfartal, Cyprus – ennill, Belg – colli, Israel – gaiff y gêm ei chwarae?! Fyddai o ddim yn deg i’r chwaraewyr, na’r cefnogwyr, os fydd rhaid chwarae yn Israel ei hun. (o leiaf  saith pwynt)

Un dymuniad ar gyfer y tymor i ddod


A welwn ni Emyr Huws yn yr Uwch Gynghrair rywbryd y tymor hwn?
OS:
Gweld rhai o hogiau ifanc Cymru – Tom Lawrence, Emyr Huws a Joniesta’n arbennig – yn cael cyfle a rhediad o gemau yn Uwch Gynghrair Lloegr, ac yn serennu i Gymru yn y broses.

BC: Hoffwn weld Caernarfon Town yn codi i’r Uwch Gynghrair er mwyn i fy meibion gael profi gwefr Bangor v Gnarfon ar Ddiwrnod Bocsio a’r gwynt yn gafael.

IC: Everton yn ennill Cynghrair Ewropa, neu gweld Joniesta’n cael cyfle yn y Prem eleni – tasa fo’n dod i Goodison fe ddaw’r ddau’n wir dw i’n siŵr!

RH: Bod y cefnogwyr yn llwyddo i gymryd gafael o’r clwb pêl-droed yn Clapton ac yn ailbenodi’r hen reolwyr.

LW: I Gymru gael dechrau da iawn i ymgyrch Ewro 2016, gan brofi fi’n anghywir mewn rhai o’r gemau dwi ‘di ddarogan.

Yr Elyrch – hedfan yn uchel neu ymladd yn erbyn y llif?

Cyhoeddwyd Awst 15, 2014 gan Pêl-droed.

Tagiau: CPD Abertawe


Bony a Gomis yn erbyn Villarreal
Alun Rhys Chivers sy’n pwyso a mesur y tymor sydd o flaen Abertawe

Profiad reit annifyr yw gwylio gemau cyfeillgar cyn dechrau tymor pêl-droed go iawn. Yn sicr felly pan ydych chi’n amheus am yr hyn sy’n wynebu eich clwb yn y misoedd i ddod. Dyna’r profiad ges i o wylio’r Elyrch yn herio Villarreal yn y Liberty ddydd Sadwrn diwetha’.

Rhyw hanner ymdrech a gafwyd gan yr 11 ar y cae wrth iddyn nhw golli’n drwm yn erbyn tîm oedd wedi cael canlyniad gwell nag y dylen nhw fod wedi’i gael, gan ennill o 3-0.

Doedd dim sbarc ym mherfformiad Abertawe, dim teimlad fod rhywbeth rhyfeddol am ddigwydd. Mae hynna’n ofid mawr i fi ar drothwy’r daith i herio Man U ar eu tomen eu hunain, er gwaetha sylwadau Lukasz Fabianski yr wythnos hon.

Fe fyddech chi’n disgwyl i’r 11 sy’n dechrau’r gêm gyfeillgar ola’ hefyd ddechrau gêm gynta’r gynghrair – onid rhoi cyfle i’r tîm asio yw’r bwriad erbyn hynny?

Ond dwi wir yn gobeithio y bydd newidiadau erbyn dydd Sadwrn. Roedd y cydbwysedd yn anghywir, a’r amddiffyn mor wan ag erioed. Gadewch i fi graffu’n fanylach:

Fabianski – Dydy golwr ddim ond cystal â’r amddiffynwyr sydd o’i flaen e, medden nhw. Os felly, fe fydd e’n dymor anodd eithriadol i’r golwr newydd ddaeth o Arsenal dros yr haf.

Pan oedd gofyn iddo amddiffyn patrymau gosod, fe wnaeth yn gampus ond pan agorodd y bylchau, doedd fawr o obaith atal y llif. Mawr obeithio y daw amddiffynnwr canol arall i’r Liberty yn fuan.

Amddiffyn

A dyna ddod at yr amddiffynwyr eu hunain. Alla i ddim rhoi’r bai ar unigolion – uned yw’r amddiffynwyr wedi’r cyfan. Ond doedd fawr o dystiolaeth eu bod nhw’n uned yn erbyn Villarreal.

Cyfathrebu yw’r prif wendid ac mae angen penderfynu’n gyflym pwy fydd yn llenwi lle Chico yn y canol. Alla i ddim gweld Kyle Bartley yn camu i’r bwlch yn y tymor hir, a dydy Jordi Amat yn sicr ddim yn ddigon da.

Mae’n ymddangos bod nifer o amddiffynwyr ar restr siopa Garry Monk a’r prif darged, mae’n debyg, yw Federico Fernandez o Napoli – mawr obeithio y daw newyddion da yn fuan. Byddai’r Elyrch yn gorfod talu £7 miliwn am yr Archentwr ond mae’n werth talu’r pris i gael cau’r bwlch yn y canol.

Roedd si hefyd yn ddiweddar bod Adam Matthews ar ei ffordd o Celtic ond digon tawel yw’r trafod erbyn hyn.

Un peth sy’n sicr – fydd gan eilydd Chico ddim yr un statws cwlt ag yr oedd gan y Sbaenwr. Does ond angen darllen ei lythyr agored i’r cefnogwyr i weld pa mor agos oedd ei berthynas gyda’r cefnogwyr.

Oedd, roedd Chico yn danllyd ond hefyd yn feddyliwr craff oedd yn deall ei gapten, Ashley Williams i’r dim. Roedd craciau bach ar adegau ond mae sgidiau Chico yn rhai anferth i’w llenwi.

Felly hefyd sgidiau Ben Davies. Mae gwir angen cryfhau safle’r cefnwr chwith – dwi’n gweld Neil Taylor yn statig braidd ac yn wahanol i’r dull mae’r Elyrch wedi ymgyfarwyddo ag e erbyn hyn.

Bydd gan yr Elyrch Jefferson Montero ar yr asgell chwith o flaen Taylor i gynnig ychydig o gyflymdra a hyblygrwydd. O’r hyn welais i ddydd Sadwrn, mae Montero yn chwim ei draed ac mae’n glyfar o ran ei symudiadau ac yn gallu ffrwyno amddiffynwyr.

Canol y cae

Alla i ddim ond dychmygu y bydd Gylfi Sigurdsson yn ail-hawlio’i le yng nghanol y cae yn hytrach na’r asgell dde lle’r oedd e’n edrych yn anghyfforddus yn erbyn Villarreal.

Byddwn i’n dychmygu mai Wayne Routledge neu Nathan Dyer fydd yn chwarae ar y dde yn ystod y tymor – mae gwir angen eu cyflymdra nhw.

Fel dwi’n ei gweld hi, mi fydd hi’n frwydr yn y canol wedyn am dri lle rhwng Sigurdsson, Jonjo Shelvey, Leon Britton a Ki. Dwi’n tybio y bydd Monk yn cadw at 4-5-1 oni bai bod y bartneriaeth rhwng Wilfried Bony a Bafetimbi Gomis yn y blaen yn profi bod angen dau ymosodwr. 4-4-2 fyddai’r cam naturiol wedyn.

Dwi wir yn teimlo bod angen angor fel Britton yng nghanol cae – roedd ei absenoldeb e’n amlwg ddydd Sadwrn ac fe fydd e allan o’r ornest yn erbyn Man U oherwydd anaf, gwaetha’r modd.

Ymosod

A dyna ni wedi cyrraedd yr ymosodwyr. Roedd digon o achlysuron yn yr ornest ddydd Sadwrn i awgrymu y gallai’r bartneriaeth rhwng Bony a Gomis ddwyn ffrwyth.

Er bod Bony braidd yn araf – diog weithiau, hyd yn oed – mae Gomis yn rhedwr naturiol sy’n gwybod yn union ble mae angen iddo fe fod. Partneriaeth ymosodol yw un o’r elfennau sydd wedi bod ar goll o dîm yr Elyrch ers rhai tymhorau ond fe allai’r ddau yma gynnig dimensiwn newydd i’r tactegau.

Dyma’r tîm y byddwn i’n ei ddewis i herio Man U, gan obeithio y bydd eu trwch nhw’n chwarae’n gyson drwy’r tymor:

Fabianski, Taylor, Williams, Bartley, Rangel, Routledge, Shelvey, Ki, Montero, Bony, Gomis

Dyma ddarogan hefyd sut yn union fydd yr Elyrch yn perfformio yn yr holl gystadlaethau’r tymor yma:

Uwch Gynghrair: 15fed – Fe fydd yn dymor anodd i’r Elyrch a dwi ddim yn eu gweld nhw’n gorffen mor uchel yn y tabl eleni. Serch hynny, maen nhw’n rhy dda i ddisgyn o’r adran.

Cwpan yr FA: 5ed Rownd – Fydd y gystadleuaeth hon ddim yn flaenoriaeth eleni, mae hynny’n sicr. Fe allai fod yn gyfle i Monk wyrdroi’r chwaraewyr a rhoi cyfle i rai o’r chwaraewyr iau.

Cwpan Capital One: Rownd yr wyth olaf – Mae Abertawe wedi ennill y gystadleuaeth hon eisoes, ac fe allai fod yn gyfle i gipio tlws os byddan nhw wedi gwneud yn ddigon da yn y Gynghrair cyn rhediad o gemau cwpan. Ond aros yn y gynghrair, wrth reswm, fydd y flaenoriaeth.

Abertawe yn teithio i Chelsea

Cyhoeddwyd Medi 23, 2011 gan Adolygiadau.

Tagiau: CPD Abertawe, Guto Llewelyn


Scott Sinclair yw ymosodwr Abertawe
Gohebydd clwb CPD Abertawe, Guto Llewelyn sy’n edrych ymlaen i gêm fawr yr Elyrch yn erbyn Chelsea…

Tymor diwethaf, Hull, Norwich a Leeds oedd gêmau oddi cartref cyntaf yr Elyrch.  Eleni mae Abertawe eisoes wedi teithio i Man City ac Arsenal, ac yfory bydd yn rhaid chwarae yng nghartref un arall o gewri Ewrop. Chelsea fydd ein gwrthwynebwyr; y tro cynta i’r ddau glwb gyfarfod yn y brif gynghrair yn Lloegr ers 1983.

Mae gan Chelsea rai o chwaraewyr enwocaf y byd pêl-droed, un o hyfforddwyr mwyaf addawol Ewrop a pherchennog sydd â  £13.4 biliwn yn y banc.

Yn rhyfedd ddigon,  dechreuodd llwybr  llwyddiannus  Chelsea yn  yr un wythnos ag y daeth tro ar fyd yn  hanes tymhestlog  Abertawe.   Ar y 3ydd o Fai 2003 enillodd Abertawe o bedair gol i ddwy yn erbyn Hull City i aros yn y gynghrair Saesneg.  Y fuddigoliaeth wyrthiol hon, ar brynhawn gwlyb ar gae’r Vetch, sbardunodd dwf y clwb dros y saith mlynedd nesaf. Yn dilyn gwaith sylfaenol Brian Flynn, dyrchafwyd yr Elyrch yn 2005 o dan arweiniad Kenny Jackett. Sgleiniodd y tim yn eu tymor cyntaf yn League 1 ac oni bai am ddau gic sâl o’r smotyn mewn gêm ail-gyfle yn Stadiwm y Mileniwm, buasai Abertawe wedi cael eu dyrchafu i’r bencampwriaeth yn lle Barnsley . Dau dymor yn hwyrach, tim Abertawe, dan Roberto Martinez, oedd pencampwyr League 1, ac yn dilyn dau dymor o gynnydd dan reolaeth Martinez a Paulo Sousa, penodwyd Brendan Rodgers yn reolwr. Ysbrydolodd Rodgers y tim i ennill dyrchafiad yn Wembley fis Mai diwethaf, yn benllanw  tymor cyfan o bêl-droed bendigedig. Nawr, rydym ni fel cefnogwyr yn mwynhau bywyd yn yr Uwchgynhgrair.

Wythnos ar ôl buddigoliaeth Abertawe yn erbyn Hull, curodd Chelsea Lerpwl ar ddiwrnod ola’r tymor -  diolch i berfformiad gwych gan Jasper Gronkjær. Serch dyledion enfawr y clwb, cipiodd Chelsea le Lerpwl yn y Champions League y diwrnod hwnnw.   Fis yn ddiweddarach prynwyd y clwb gan Roman Abramovich; un o ddynion cyfoethocaf Rwsia. Newidiwyd trywydd y clwb yn llwyr gan y perchennog newydd. Llwyddodd arian Abramovich i ddenu rhai o chwaraewyr gorau’r byd i Lundain, ac yn 2004 ymunodd José Mourinho âr clwb o bencampwyr Ewrop, Porto. Y tymor canlynol chwalwyd bron pob record wrth i Chelsea ennill yr Uwchgynghrair yn hawdd.   Ers 2005 maent wedi ennill y bencampwriaeth ddwywaith ac wedi herio’n gyson yn Ewrop. Erbyn hyn mae ganddynt filiynau o gefnogwyr ym mhedwar ban byd a rhai o sêr mwyaf y gem.

Mae tîm presennol Chelsea yn brofiadol, corfforol ac uchelgeisiol, ac mae’n anodd gweld Abertawe’n dwyn pwyntiau oddi ar y  Gleision yn Stamford Bridge.

Ar y llaw arall ni fydd y chwaraewyr yn ei gweld fel gêm anobeithiol yn dilyn y perfformiad gwych yn erbyn West Brom penwythnos diwetha. Mae’r hyfforddwr Brendan Rodgers a’r asgellwr Scott Sinclair yn hen gyfarwydd  â’r clwb, yn dilyn blynyddoedd yn gweithio yn Stamfford Bridge, ac maen nhw’n hyderus eu bod yn gallu adnabod gwendidau eu cyn-gydweithwyr.

Tra bod Abertawe’n ceisio adeiladu ar ôl eu buddigoliaeth gyntaf, bydd Chelsea am ddanfon neges at weddill y gynghrair eu bod dal yn gallu cystadlu yn erbyn Man Utd ar ôl colli yn Old Trafford wythnos ddiwethaf.

Mae Neil Taylor yn holliach i’r Elyrch er y bu’n rhaid iddo adael y cae yn gynnar ddydd Sadwrn gydag anaf i’w ben.  Serch hynny, ni fydd Caulker, Augustien na Tate ar gael oherwydd anafiadau. Mae Brendan Rodgers yn debygol o gadw’r un tîm a gurodd West Brom, sy’n golygu na fydd Danny Graham yn dechrau, er bod ei goes wedi gwella ar ôl anaf.

Mae Alex wedi ei wahardd i Chelsea wedi iddo dderbyn  carden goch yn erbyn Fulham nos Fercher.  Ni ddylai hynny effeithio’n ormodol ar baratoadau’r rheolwr André Villas-Boas gan nad oedd yr amddiffynwr yn debygol o ddechrau taw beth.   Disgwylir i Fernando Torres ddechrau er iddo wastraffu cyfle euraidd yn Old Trafford.

Rhaid i ni gefnogwyr ymweld â stadiymau megis Stamfford Bridge gyda disgwyliadau isel. Gwyddwn y bydd bob pwynt a dderbyniwn yn erbyn y timau mwyaf yn fonws.  Ar y llaw arall credaf bod gan ein chwaraewyr ddigon o ddawn i synnu  a sugo ambell dim mawr. Gobeithiaf am berfformiad tebyg i’r un welsom yn erbyn West Brom, ac efallai, gyda pheth lwc, gallwn ddychwelyd o Lundain gyda phwynt neu dri.