Y corona wedi rhoi clec i rygbi ledled y byd

Diweddarwyd am  

Heddiw daeth y cadarnhad hir ddisgwyliedig fod taith haf tîm rygbi Cymru i Japan a Seland Newydd wedi cael ei gohirio oherwydd y coronafeirws.

Dyma’r digwyddiad diweddaraf o fyd y campau sydd wedi ei daro gan y pan demig.

Mae disgwyl i rygbi domestig ailddechrau yn Seland Newydd fis Mehefin.

Ond mae’n edrych yn debyg y bydd hi’n amser hir iawn nes y bydd cefnogwyr yn gallu mwynhau unrhyw rygbi lleol, rhanbarthol neu genedlaethol yma yng Nghymru.

Darllen rhagor »

Rhaid edrych tua’r dyfodol…

 
Logo Undeb Rygbi Cymru

Llun: Undeb Rygbi Cymru

Yn y dyddiau yn arwain at y gêm yn Twickenham, prin iawn oedd y cecru arferol, ond doedd ond rhaid edrych ar gyfryngau cymdeithasol i weld ymateb pobol i sylwadau Eddie Jones ar ôl y chwiban olaf.

Er hyn, ymhlith ei gwynion arferol roedd peth eiriau doeth gan brif hyfforddwr Lloegr. Roedd yr hyfforddwr profiadol yn llawn canmoliaeth am ddyfal barhad y Cymry, a galwodd ar gefnogwyr Cymru i fod yn garedig wrth eu hyfforddwr newydd.

Er iddo amddiffyn Wayne Pivac awgrymodd wrth newyddiadurwyr y gall cael tîm profiadol sydd ag 850 o gapiau fel Cymru hefyd weithio yn eu herbyn.

Rhaid i Pivac fod yn ddidrugaredd

Darllen rhagor »

Teg edrych tuag adref?

 
Y stadiwm yn llawn, a'r chwaraewyr ar y maes

Stadiwm Principality

Llun: David Roberts CC2.0 trwy Comin Wicimedia

Yr un yw maint y cae, uchder y pyst a siâp y bêl, ond gydag ystadegau yn dangos bod pob un o’r gwledydd ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad yn tan berfformio oddi cartref, faint o fantais sydd o chwarae gartref yn y gystadleuaeth?

Cymru v Ffrainc

Ar ôl colli yn Nulyn yn erbyn y Gwyddelod bydd Cymru yn wynebu’r Ffrancwyr yng Nghaerdydd y penwythnos yma. Er nad yw Ffrainc wedi ennill yng Nghaerdydd ers deng mlynedd, maen nhw wedi ennill 50% o’u gemau oddi cartref yn erbyn Cymru yn y Chwe Gwlad.

Mae Cymru hefyd yn un o’r gwledydd sy’n perfformio waethaf gartref, gan ennill 66% o’u gemau cartref yn y bencampwriaeth. Bydd y Ffrancwyr felly, ynghyd â chyn-hyfforddwr amddiffynnol Cymru Shaun Edwards, yn awyddus iawn i brofi pwynt y penwythnos hwn – yn enwedig ar ôl i Gymru guro Ffrainc o drwch blewyn yn rownd yr wyth olaf yng Nghwpan y Byd y llynedd.

Darllen rhagor »

Potel ddŵr Sam Warburton: arf dirgel pennaf Cymru?

Diweddarwyd am  
Sam Warburton

Sam Warburton

Llun: David Davies / PA Wire

Yr wythnos hon, Lleu Bleddyn, gohebydd golwg360 a Bro360, sy’n ystyried tacteg sy’n dod yn fwy poblogaidd yn y byd rygbi.

Roedd bron i 70,000 o bobol yn Stadiwm Principality i wylio Cymru yn trechu’r Eidal y penwythnos diwethaf. Ond er i Gymru sgorio pum cais, daeth yr ymateb mwyaf gan y dorf pan gamodd cyn-gapten Cymru, Sam Warburton i’r cae i ddod â dŵr i’r chwaraewyr.

Disgrifiodd Wayne Pivac e fel “un o arweinwyr mwyaf profiadol y byd rygbi”, ac mae’n amlwg fod y prif hyfforddwr newydd am fanteisio cymaint â phosib ar ei brofiad. Yn ogystal â bod yn negesydd cyson rhwng y tîm hyfforddi a’r pymtheg ar y cae, mae’r cyn-flaenasgellwr enillodd 74 o gapiau i Gymru yn gwneud tipyn mwy na lleddfu syched y chwaraewyr.

Ymgynghorydd ar ardal y dacl a’r amddiffyn yw ei deitl newydd, ac mae’n bosib y daw ei ddylanwad mwyaf pan fydd e ar yr ystlys yn cynnig gair o gyngor a dadansoddiad ar y pryd i’r chwaraewyr.

Darllen rhagor »

Y Chwe Gwlad – cyffro’r penwythnos cyntaf

Diweddarwyd am  
Lleu Bleddyn

Lleu Bleddyn, gohebydd golwg360 a Bro360

Llun: golwg360 / Lleu Bleddyn

Ar drothwy penwythnos cynta’ Pencampwriaeth y Chwe Gwlad, gohebydd golwg360 a Bro360 Lleu Bleddyn sy’n pwyso a mesur gobeithion Cymru yn erbyn yr Eidal ac yn taflu goleuni ar y gemau eraill dros y penwythnos.

 

Mae’n deg dweud bod nifer o Gymry yn dal i ramantu am gyfnod euraidd Warren Gatland wrth y llyw, a sawl un fel fi yn dal i feddwl am y noson honno dri mis yn ôl yn Yokohama.

Ond ar drothwy’r Chwe Gwlad eleni mae’n bryd i ni edrych tua’r dyfodol, a tua’r bennod nesa dan arweinyddiaeth yr hyfforddwr newydd, Wayne Pivac.

Darllen rhagor »

BLOG FIDEO: “Pam na fydda’ i’n cefnogi Warren Gatland a’i griw ddim mwy”

Diweddarwyd  


Fydd Craig ab Iago ddim yn eistedd i lawr i wylio’r crysau cochion yn chwarae heddiw – a hynny, meddai, oherwydd bod Undeb Rygbi Cymru a’r chwaraewyr ddim yn poeni am ddangos i’r byd pwy ydi Cymru.

Fel un sydd wedi cefnogi Cymru ers 40 o flynyddoedd, fydd o ddim yn eistedd i lawr o flaen y teledu, cwrw yn ei law, i weiddi dros Alun Wyn Jones a’i dîm yn erbyn Yr Eidal.

“Wnes i weld dros yr ha’ dwytha’ sut mae tim cenedlaethol Cymru i fod,” meddai am garfan bel-droed Cymru ym mhencampwriaeth yr Ewros.

“Wnaeth yr hogia yna gynrychioli Cymru i gyd. Y Cymraeg, y di-Gymraeg, pob rhan o Gymru, y gogledd a’r de, pob oedran, bob cefndir a bob lliw.

Darllen rhagor »

‘Gypsy boy’ a cham gwag rygbi

Diweddarwyd  


Fe balodd Warren Gatland 'chydig o dwll i'w hun gyda'i sylwadau yntau am 'banter' Joe Marler (llun: Gareth Fuller/PA)
Mae’n hawdd deall pam bod cefnogwyr wedi siomi â’r ymateb i sarhad Joe Marler, yn ôl Iolo Cheung…

Mae’n rhaid i mi gyfaddef nad oeddwn i – a llawer o bobol eraill – wedi disgwyl y penderfyniad gafodd ei wneud gan awdurdodau Pencampwriaeth y Chwe Gwlad neithiwr.

Fydd prop Lloegr Joe Marler ddim yn wynebu unrhyw gosb bellach er iddo gael ei ddal ar feicroffon y dyfarnwr yn galw Samson Lee yn ‘gypsy boy’ yn ystod ffrwgwd pan oedd Cymru’n herio’r Saeson wythnos ddiwethaf.

Doedd ond rhaid i chi gael cip ar y cyfryngau cymdeithasol i weld ymateb anghrediniol rhai pobl i’r penderfyniad.

Darllen rhagor »

Cymru v Lloegr: y brwydrau allweddol

Diweddarwyd am  

Taulupe Faletau (Llun:PA)

Richard Carbis sydd yn asesu’r gêm fawr yn y Chwe Gwlad yfory…

As long as we beat the English…” fel y canodd y Stereophonics. Wel, mae’r gêm fawr wedi cyrraedd a dw i’n meddwl bod y gallu gan Gymru i faeddu’r Hen Elyn unwaith eto.

Yn anghredadwy, mae sawl person wedi cwestiynu safon chwarae Cymru ar ôl y fuddugoliaeth yn erbyn Ffrainc.

Mae’n rhaid i gefnogwyr Cymru benderfynu. Ai chwarae pert sydd yn bwysig, ynteu ennill?

Darllen rhagor »

Amddiffyn yn allweddol i obeithion Chwe Gwlad Cymru

 


Llion Carbis gyda Mike Phillips
Ar ôl tri gem hynod o fywiog ond efallai nid llawn antur ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad, mae gobeithion y Cymry o ennill y gystadleuaeth yn fyw.

Ar ôl profi dechreuad heriol yn Nulyn, mae Cymru wedi cofrestru dwy fuddugoliaeth i gynnal yr  ymgais am oruchafiaeth.

Iwerddon 16-16 Cymru

Cafodd Cymru eu cosbi’n wael am ddechreuad swrth, yn sicr roedd y gêm yn dod ag atgofion nôl o’r golled i’r Gwyddelod yn 2014,  pan enillodd Iwerddon 26-3.

Darllen rhagor »

Dyw ‘Warrenball’ ddim yn ddrwg i gyd

 


Rhidian Jones
Rhidian Jones sydd yn amddiffyn cornel hyfforddwr Cymru Warren Gatland…

Mae’n anodd plesio pawb. Ar un llaw mae Warren Gatland wedi dod ag ‘oes arian’ (os nad oes aur) i rygbi Cymru, ond ar y llaw arall dyw arddull y tîm ddim wrth fodd pawb ac mae sawl un wedi beirniadu diffyg gallu Cymru i sgorio ceisiau, yn arbennig yn erbyn gwledydd hemisffer y de.

Fel un a gafodd ei fagu yn oes hesb rygbi Cymru yn yr 1980au a’r 90au, mae’r wyth mlynedd diwethaf dan arweinyddiaeth Gatland wedi bod yn rhagorol – dwy Gamp Lawn, tair Pencampwriaeth Chwe Gwlad, perfformiadau clodwiw mewn dau Gwpan Byd, a’r Llewod ‘Cymreig’ yn ennill cyfres yn Awstralia.

Yn yr un cyfnod mae Lloegr wedi ennill un Bencampwriaeth yn unig ac wedi mynd trwy bum prif hyfforddwr – gredech chi ddim y pleser mae hynna’n rhoi i ddyn ar ôl gorfod gweld Lloegr yn ben ar y byd yn 2003!

Darllen rhagor »

Cyfleoedd gyda’u clybiau wrth i’r Cymry lygadu gêm Ffrainc

Diweddarwyd am  


Illtud Dafydd
Bydd chwarae dros eu rhanbarthau’r penwythnos yma yn gyfle i ambell un o garfan Cymru serennu, yn ôl Illtud Dafydd…

Mae’n siŵr bod Warren Gatland yn bles gyda’r fuddugoliaeth dros yr Alban. Doedd dim lot i fod yn bles gyda’r perfformiad, ond roedd hawlio buddugoliaeth cynta’r Cymry yn y Chwe Gwlad eleni yn rhyddhad i’r Ciwi.

Roedd y gêm yn bell o fod yn glasur, strategaeth ‘Warrenball’ yn gweithio i’r dim. Cadw’r gêm yn gul, gyda dynion mawr trwm yn rhedeg yn galed ag yn syth. Dw i’n amau’n fawr fod cais Gareth Davies wedi’i gynllunio, a lwcus oedd Cymru bod y cais wedi’i ganiatáu beth bynnag.

Ar ôl cais mewnwr y Scarlets roedd Cymru i’w weld wedi arafu braidd, yn disgwyl i’r Alban gilio ac ildio’r fuddugoliaeth yn hawdd.

Darllen rhagor »

Cymru angen ymosod – a goresgyn dyfarnwr lletchwith

Diweddarwyd am  


Mae Dan Biggar yn holliach ar gyfer y gêm yn erbyn yr Alban (llun: Gareth Fuller /PA)
Mae hi’n hynod o anodd disgrifio fy nheimladau ar ôl y gêm ddydd Sul. Efallai cymysgedd o ryddhad a rhwystredigaeth.

Pan aeth Dan Biggar bant, a chyda phob parch i Rhys Priestland, doeddwn i ddim yn hyderus o fuddugoliaeth ac mewn gwirionedd ar ôl dechreuad araf iawn gan Gymru, rhyddhad oedd prif emosiwn y dydd.

Ond, ac mae yna ond, roedd y gêm yn ein dwylo ni pan aethon ni ar y blaen gyda 74 munud ar y cloc, ac yna gyda chic wael gan Lloyd Williams, Tomas Francis yn camsefyll a chic gosb i Iwerddon roedd y sgôr yn hafal unwaith eto.

Roedd siawns gan Priestland i fod yn arwr a chipio’r fuddugoliaeth ddau funud o’r diwedd ond na, erbyn y chwib olaf gêm gyfartal oedd hi.

Darllen rhagor »

Iwerddon v Cymru – Marciau’r Chwaraewyr

Diweddarwyd am  


Taulupe Faletau sgoriodd gais Cymru (llun: PA)
Mae gobeithion Cymru o gipio Camp Lawn drosodd am flwyddyn arall, felly – ond does dim amheuaeth eu bod nhw’n dal i fod yn y ras ar gyfer Pencampwriaeth y Chwe Gwlad.

Cyfartal o 16-16 y gorffennodd hi yn Nulyn rhwng gwŷr Gatland a’r Gwyddelod y prynhawn yma, gyda Connor Murray yn tirio i’r tîm cartref a Taulupe Faletau yn sgorio cais yr ymwelwyr.

Rhys Priestland a Jonny Sexton giciodd gweddill y pwyntiau, a hynny ar ôl i faswr Cymru Dan Biggar orfod gadael y cae yn gynnar gydag anaf.

Beth wnaethoch chi o berfformiadau’r Cymry, felly? Dyma’r cyfle chi i roi marciau allan o bump iddyn nhw.

Darllen rhagor »

Cymru vs Iwerddon

 


Llion Carbis, sydd yn fyfyriwr yn Chweched Dosbarth Ysgol Glantaf
Llion Carbis sydd yn bwrw golwg dros ornest agoriadol gwŷr Gatland…

Mae’r penwythnos ar y gweill a’r cynnwrf yn cydio. Mae’r Cymry wedi uno yn y gred y byddwn yn dathlu buddugoliaeth gampus ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad, er gwaethaf goruchafiaeth y Gwyddelod yn y gystadleuaeth dros y ddwy flynedd ddiwethaf.

Heb amheuaeth mae’r gêm yn addo cyffro di-ri, gyda Chymru yn obeithiol y byddan nhw’n llwyddo i ddod â theyrnasiad Iwerddon i ben.

Yn sicr, mae modd ystyried Cymru fel ffefrynnau wrth gofio’r fuddugoliaeth o 23-16 yng Nghaerdydd llynedd.

Darllen rhagor »

Chwe Gwlad – Blog Darogan Golwg360

Diweddarwyd am  


Pa un o flogwyr Golwg360 sydd wedi darogan Camp Lawn arall i Gymru?
Blogwyr Golwg360 sydd yn edrych i mewn i’r belen grisial …

Ydi, mae’r amser yna o’r flwyddyn wedi cyrraedd eto – rhowch y crys coch a’r het genhinen amdanoch achos mae Pencampwriaeth y Chwe Gwlad ar fin dechrau!

Mae timau hemisffer y gogledd wedi cael hen ddigon o amser i lyfu’u briwiau yn dilyn siom Cwpan y Byd bellach, a phenwythnos yma fe fydd yr ornest flynyddol yn dechrau unwaith eto i goroni tîm rhyngwladol gorau Ewrop.

Fe fydd golwg360 yn dilyn Cymru a gweddill y gystadleuaeth bob cam o’r ffordd – ac os ydych chi am fod yn rhan o’r hwyl, croeso i chi ymuno â’n cynghrair Ffantasi Rygbi ni eleni! (ar ôl i chi greu tîm, ewch i ‘Join League’ a rhowch y côd 1256260-29273 i mewn)

Darllen rhagor »

Buddugoliaeth i Gymru a bydd Camp Lawn o fewn cyrraedd

Diweddarwyd am  


Rhidian Jones
Rhidian Jones sydd yn edrych ymlaen at ddechrau Pencampwriaeth y Chwe Gwlad yr wythnos nesa’ …

Mae’n dipyn o ystrydeb erbyn hyn, ond os wnaiff Cymru ennill eu gêm gyntaf yn y Chwe Gwlad fe ddylen nhw ennill y bencampwriaeth, yn enwedig gan fod tair gêm gartref i ddod yn erbyn y timau mewn glas.

Pencampwyr y llynedd, Iwerddon, yw ein gwrthwynebwyr yn y gêm gyntaf ar 7 Chwefror, ac er bod y gêm yn Nulyn, Cymru yw’r ffefrynnau yn fy marn i.

Pam? Mae golwg sefydlog ar garfan Warren Gatland, fe gawson nhw Gwpan y Byd digon teilwng er gwaethaf anafiadau di-ri, a bydd chwaraewyr pwysig megis Jonathan Davies ar gael unwaith eto.

Darllen rhagor »

Rygbi rhyngwladol angen agor ei drysau

 


A fydd gwledydd fel Georgia a Rwmania yn cystadlu ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad yn y dyfodol?
Rhaid i’r gamp fod yn barod i newid os yw hi eisiau bod yn gêm wirioneddol ryngwladol, yn ôl Iolo Cheung

Dydi Cwpan Rygbi’r Byd ddim ar ben eto ac eisoes mae’r trafod wedi dechrau ynglŷn â dyfodol y gêm ryngwladol, gyda thipyn o bendroni ynghylch sut all gwledydd hemisffer y gogledd gau’r bwlch sydd wedi cael ei amlygu eto eleni rhyngddyn nhw a hemisffer y de.

Ond tra bod cewri’r gogledd yn gwylio cewri’r de yn eiddigeddus, mae materion ychydig yn is i lawr y drefn ryngwladol hefyd wedi bod yn y penawdau dros y dyddiau diwethaf.

Yn dilyn perfformiadau calonogol gan rai o wledydd yr ail haen megis Siapan, Georgia a Rwmania, mae cwestiynau wedi codi ynglŷn â’u dyfodol nhw ar y llwyfan rhyngwladol a’r cyfleoedd sydd ar gael iddyn nhw herio’r goreuon y tu allan i Gwpan y Byd.

Darllen rhagor »

Mwy o Gymry Cymraeg nag erioed ym myd y bêl gron a’r hirgron?

Diweddarwyd am  


Aaron Ramsey a Jamie Roberts, dau o'r siaradwyr Cymraeg ym myd y campau
Iolo Cheung ac Illtud Dafydd sydd yn dewis tîm pêl-droed a rygbi Cymru o siaradwyr Cymraeg

Mae’r wythnosau diwethaf wedi bod yn rhai cyffrous tu hwnt i ddilynwyr y bêl gron a’r hirgron yng Nghymru, wrth i’r pêl-droedwyr sicrhau eu lle yn Ewro 2016 ar yr un pryd ag oedd y bois rygbi’n cystadlu yng Nghwpan y Byd.

Mae hynny wedi golygu wrth gwrs ein bod ni wedi gweld nifer o’r chwaraewyr allan o flaen y camerâu ac yn siarad â’r wasg yn ddiweddar – gan gynnwys sawl un o siaradwyr Cymraeg y timau.

Rydyn ni wedi arfer gweld rhai o sêr rygbi mwyaf Cymru yn siarad iaith y nefoedd dros y blynyddoedd, ac yn wir mae’r tîm wastad yn ymddangos fel petai â chynrychiolaeth dda o Gymry Cymraeg.

Darllen rhagor »

Rygbi a chenedlaetholdeb

Diweddarwyd  


Ifan Morgan Jones sy’n holi a yw selio hunaniaeth genedlaethol ar rygbi yn beth iach i Gymru…

Er mai Gog ydw i, rydw i ers blynyddoedd wedi ymddiddori mewn rygbi, a hynny ar draul pêl-droed.

Mae hynny’n rhannol oherwydd cyfnod hir yn byw yn ne Cymru, a Thad-cu oedd â dwy sedd barhaol yn Stadiwm y Mileniwm.

Rhaid cyfaddef fy mod i’n ei chael hi’n anodd canolbwyntio ar unrhyw beth arall yn yr wythnos cyn dechrau gêm ryngwladol.

Darllen rhagor »

Darogan Cwpan Rygbi’r Byd

 


Owain Gwynedd, Rhidian Jones ac Illtud Dafydd sy’n cymryd cip i mewn i’r belen grisial

Mae’n teimlo fel bod y paratoadau, y trafod, y dadlau a’r disgwyl wedi bod yn mynd ymlaen ers hydoedd – ond o’r diwedd, rydyn ni ar drothwy chwib gyntaf Cwpan Rygbi’r Byd!

Dros y mis a hanner nesaf fe fydd 20 o wledydd yn brwydro am Gwpan William Webb Ellis a’r hawl i alw’u hunain yn bencampwyr y byd, gyda Chymru, er gwaethaf eu grŵp heriol, yn un o’r rheiny sy’n barod am yr her.

Fe fydd y twrnament yn agor nos Wener gyda gornest rhwng dau o wrthwynebwyr Cymru yn y grŵp, Lloegr a Fiji, ac fe fydd yn rhaid i fechgyn Warren Gatland hefyd oresgyn Uruguay ac Awstralia os ydyn nhw am gyrraedd rownd yr wyth olaf.

Darllen rhagor »