RSS

Golwg360

MwyCau 

BLOG: Peter Hain sy’n egluro pam ei fod yn cefnogi Owen Smith


Owen Smith (Llun: Ben Birchall/PA Wire)
Mae Llafur yn wynebu’r cyfnod mwyaf peryglus yn ei hanes – sy’n gallu cael ei gymharu i Ramsay MacDonald a rhaniadau’r SDP yn 1931 ac 1982 – a allai, y tu hwnt i Gymru, alltudio ein plaid i ddegawdau o fod yn wrthblaid.

Dyna beth sydd yn y fantol pan mae AS Pontypridd, Owen Smith, yn herio Jeremy Corbyn am arweinyddiaeth y Blaid Lafur.

Fel un o’r gwleidyddion mwyaf abl o fewnlif da dros ben o Aelodau Seneddol newydd yn 2010, dangosodd ddewrder gwirioneddol wrth sefyll yn erbyn Jeremy Corbyn a chynigodd weledigaeth newydd radical i Lafur sy’n dod o werthoedd sosialwyr o Gymru fel Nye Bevan.

Mae Owen wedi cymeradwyo cyraeddiadau mawr a niferus y llywodraeth Lafur ddiwethaf – o heddwch yng Ngogledd Iwerddon a datganoli i lawer o fuddsoddi cyhoeddus – ond mae wedi bod yn glir na fydd yn ail-droedio i Lafur Newydd.

Mae ei raglen economaidd yn gwrthod economeg neo-ryddfrydiaeth yn rhesymegol ac yn ymarferol, gan gynnig yr hyn mae’n ei alw’n ‘atebion nid sloganau’.

‘Cynnig rhywbeth gwahanol’

Uwchlaw popeth, byddai’n arweinydd credadwy o’r Blaid Lafur, rhywun sy’n gallu cynnig agenda economaidd gwahanol i lymder diddiwedd y Torïaid mewn ffordd sy’n apelio i nid yn unig y bobol heb rym sy’n teimlo wedi’u dieithrio ond hefyd i’r pleidleiswyr yn y canol.

Mae’n rhaid i Lafur ennill yn ôl seddi o’r Torïaid mewn seddi swing fel Gogledd Caerdydd, Dyffryn Clwyd a Gŵyr sy’n pennu pwy sy’n ffurfio llywodraeth.

Yr hyn sydd wedi siomi llawer o aelodau’r Blaid – gan gynnwys y sawl a bleidleisiodd dros Corbyn y llynedd ond sy’n newid i Smith eleni – yw anallu llwyr a natur gamweithredol yr arweinyddiaeth bresennol.

Dyw Llafur y Deyrnas Unedig ddim wedi bod yn wrthblaid effeithiol ers mis Medi’r llynedd. Rydym wedi bod yn colli seddi cyngor Llafur oedd yn arfer bod yn ddiogel.

“Codi Llafur o’r felan”

Do fe wnaethom yn anghymesur o dda yng Nghymru ym mis Mai o achos ymgyrch y Cynulliad Llafur Cymru oedd wedi’i dargedu’n wych; ond o achos diffyg hyder yn arweinyddiaeth Llafur y Deyrnas Unedig, cawsom ein cyfran waethaf o’r bleidlais genedlaethol Gymreig ers 1918.

Rydym ar hyn o bryd 14% y tu ôl i’r Torïaid heb arwydd y bydd hynny’n newid dan Jeremy Corbyn.

Gall Owen Smith newid hynny i gyd a chodi Llafur o’r felan etholiadol i herio’r Torïaid i lywodraethu eto.

A rhag ofn bod unrhyw gefnogwyr Plaid Cymru yn cael pleser, neu’n gweld cyfleoedd, o gyflwr presennol Llafur, byddai’n well iddyn nhw ystyried yr effaith ddinistriol ar ddinasyddion Cymru a gwead cymdeithasol Cymru o gael Torïaid y Deyrnas Unedig yn rheoli’n dragwyddol, o grebachu’r wladwriaeth ac o’i llymder dogmataidd.

Gall Llafur dan Owen Smith wneud hynny a dyna pam dwi’n ei gefnogi.

Mae Peter Hain, oedd yn gyn Ysgrifennydd Cymru ac yn Aelod Seneddol dros Gastell-nedd, bellach yn aelod Llafur yn Nhŷ’r Arglwyddi.

Yr wythnos ddiwethaf, bu Meic Birstwistle yn egluro ar golwg360, pam mai Jeremy Corbyn y mae e’n ei gefnogi.