Rebecca Thomas a David Callander

  • Darnau chwarae a rhan o fwrdd y gem

    Cysgod y Gymraeg dros Westeros 

    Rebecca Thomas a David Callander yn egluro sut y gall gwybodaeth o’r Gymraeg eich helpu, efallai, i ddarogan diwedd Game of Thrones