Llinos Dafydd

 • Un sydd ddim yn Cyw-ilyddio 

  Dros y dyddiau diwetha’, mae rhai wedi bod yn beirniadu S4C am ddangos hysbysebion yn ystod gwasanaeth plant Cyw.

 • Yr hen hwch yn bygwth siopau llyfrau 

  Llinos Dafydd, gohebydd gyda chylchgrawn Golwg, sy’n poeni am ddyfodol siopau llyfrau bychain Cymru … Gyda phrynu ein llên dros y wê mor gyfleus y dyddiau yma, mae’n ddigon hawdd i golli nabod ar ein siopau llyfrau ni.

 • Oes angen mynd i Brifysgol? 

  Mae’n gyfnod o orfoledd i glwstwr o bobol ifanc, ac eraill yn pendroni ynglŷn â mynd i’r coleg neu beidio.  Mae’n gallu bod yn straen, yn ôl Llinos Dafydd, gohebydd cyffredinol i Golwg, sy’n parhau i astudio ym Mhrifysgol Bywyd.

 • Hen bryd taclo anhwylderau bwyta 

  Cyhoeddwyd heddiw y bydd meddygon arbenigol yn cael eu penodi er mwyn gwella’r gwasanaeth i bobol gydag anhwylderau bwyta yng Nghymru.