John Bufton

  • Cymerwch gip ar UKIP 

    Aelod Seneddol Ewropeaidd UKIP yng Nghymru, John Bufton, sy’n dadlau dros adael Ewrop a chwalu’r Cynulliad… Gan obeithio y bydd yn gorffen gyda Senedd Grog, fe allen ni fod yn teimlo effaith yr etholiad yma am flynyddoedd i ddod.