Ieuan Wyn Jones

  • Arweinydd Palid Cymru, Ieuan Wyn Jones

    Plaid yn barod i ateb yr her 

    Ieuan Wyn Jones yn dweud fod angen trawsnewid addysg, economi, iechyd a chysylltiadau yng Nghymru

  • Senedd Grog yn beth da i Gymru 

    Ieuan Wyn Jones, Dirprwy Brif Weinidog Cymru ac arweinydd Plaid Cymru, sy’n dweud mai cydweithio yw’r ffordd ymlaen yn San Steffan … Does dim cwestiwn bellach – yn yr etholiad hwn mae pobol Cymru’n chwilio am drefn wleidyddol amgen yn San Steffan.