Dr Gethin Matthews

  • Rhestr o 24 o enwau

    Capel Sion, Ponthir, a chofio’r Rhyfel Mawr 

    Dr Gethin Matthews, Uwch-ddarlithydd yn Adran Hanes Prifysgol Abertawe, dan nawdd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, yn ystyried rhai o gofebau ‘coll’ Cymru Wrth i’r Rhyfel Mawr fynd rhagddo, ac yn y blynyddoedd wedi iddo orffen, roedd cymunedau ar draws Prydain ac yn y gwledydd eraill a brofodd y gyflafan yn ceisio dod o hyd i ffyrdd o goffáu ac anrhydeddu cyfraniad y sawl a ymladdodd a’r rhai a laddwyd.

  • Cofeb i nifer o bobl, gan gynnwys un a fu farw yn Gaza

    Negeseuon o Wlad yr Addewid 

    Gethin Matthews, Darlithydd Hanes gyda'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol ym Mhrifysgol Abertawe yn trafod milwyr Cymraeg yn y Dwyrain Canol yn y Rhyfel Mawr