Dr Andrew Davies

  • Llun bach o wyneb Andrew Davies a bocs y gem yn gefndir

    MONOPOLI – Defnyddio mathemateg i ennill 

    Dr Andrew Davies a enillodd wobr yr erthygl wyddonol yn Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn y llynedd. Fe edrychodd ar fersiwn yr ynys o’r gêm monopoli a defnyddio un o brif nodweddion damcaniaeth gêmau i benderfynu beth oedd y tebygolrwydd o lanio ar bob sgwâr a sut i ddefnyddio mathemateg i ennill.