Powys ac addysg Gymraeg

Idris Thomas, Deiniolen, sy'n dweud fod Cyngor Gwynedd yn "dwyn oddi ar y dyfodol" wrth gau llyfrgelloedd y sir.

A oes yna unrhyw un yn malio am yr iaith bellach? Dyna gwestiwn Geraint Jones, wrth weld y genhedlaeth ifanc yn cael ei llyncu gan ddiwylliant Saesneg, Eingl-Americanaidd...

Mae ymgyrchu tros statws swyddogol i'r iaith Gymraeg wedi chwalu gobeithion Geraint Jones am yrfa yn y Gyfraith.

Fideos YouTube