Llun y Dydd

  • img_20161020_152440
    Aberfan ar y meddwl 

    Blodau, cyfarchiad a swigen yn dweud y cwbwl yng ngardd goffa Ysgol Pantglas, Aberfan, hanner canrif wedi i domen wastraff glo gwympo a lladd 144 o bobol a phlant ar Hydref 21, 1966

Dafydd Elis-Thomas yn 70 oed

FFANSÔN CYMRU golwg360

Gwyl Inc 2016

Blogiau

Fideos YouTube

Monolog gan Fardd Cenedlaethol Cymru, i gofio hanner canrif ers trychineb Aberfan

Ddiwrnod cyn ei ben-blwydd yn 70 oed, mae'r cyn Arweinydd Plaid Cymru ac Aelod Cynulliad Dwyfor Meirionnydd yn esbonio wrth Golwg360 ei resymau tros adael y blaid.

Cyfweliad arbennig â'r Arglwydd Dafydd Elis-Thomas wrth iddo edrych ymlaen at ei benblwydd yn 70.

Rhai o brif straeon gwefan newyddion www,golwg360.cymru, wedi'u pacio i chwarter awr o becyn!