Munud i sbario? Rhowch eich barn i ni – cwblhewch arolwg defnyddwyr Golwg360.

Llun y Dydd

Pigion

Gwyliwch

Blogiau

Eitemau Sain Diweddaraf

Yr Athro Prys Morgan sy'n sôn am y berthynas stormus rhwng Saunders Lewis a dinas Abertawe. Ond eleni, a'r llwch wedi setlo, mae'r ddinas yn cofio'r llenor a'r gwleidydd gyda phlac ar ei hen gartre'.

Cyn-athro Addysg Grefyddol y nofelydd, Gareth F Williams, yn Ysgol Eifionydd, Porthmadog, yn cofio anwyldeb a hiwmor ei gyn-ddisgybl, wedi i’r newydd dorri am farwolaeth yr awdur yn 61 oed.

FFRINDIAU’N COFIO GARETH F Meg Elis, John Pierce Jones a Caryl Lewis yn cofio “awdur wrth ei waith” a hen foi iawn