Trafod Dafydd Elis-Thomas

Llun y Dydd

  • Cofio awr fawr Felix
    Myfyrwyr yn ail-greu awr fawr Felix 

    Enillwyr cystadleuaeth gwisg ffansi noson ‘Sŵn’, Undeb Myfyrwyr Cymraeg Aberystwyth, nos Iau. Thema’r gystadleuaeth oedd ‘Brexit’, gan ddwyn i go’ y paentiwr fu’n addasu posteri ‘Vote Leave’ Felix Aubel cyn refferendwm Ewrop…

Blogiau

FFANSÔN CYMRU golwg360

Fideos YouTube

Mae hanes unigryw i glybiau rygbi'r gogledd, yn ôl Arthur Thomas. Mae'n esbonio yma sut maen nhw'n cyd-fynd â'r 'deffroad cenedlaethol' yng Nghymru.

Monolog gan Fardd Cenedlaethol Cymru, i gofio hanner canrif ers trychineb Aberfan

Ddiwrnod cyn ei ben-blwydd yn 70 oed, mae'r cyn Arweinydd Plaid Cymru ac Aelod Cynulliad Dwyfor Meirionnydd yn esbonio wrth Golwg360 ei resymau tros adael y blaid.

Cyfweliad arbennig â'r Arglwydd Dafydd Elis-Thomas wrth iddo edrych ymlaen at ei benblwydd yn 70.